Tänj på gränserna för kommunikation

Vi hjälper leverantörer som levererar innehåll att effektivisera produktion, innehållsskapande och arbetsflöde.

Hantera mer innehåll

Våra kostnadseffektiva lösningar hjälper er att effektivisera arbetsflödet och förbereda er för nya plattformar. 

Byt till virtualisering

Virtualisering för appar såsom transkodare är framtiden och vår teknik kan hantera komplexiteten.

Engagera era tittare

Nyhetsproduktion som gör det möjligt för journalister att virtuellt nå sin publik och engagera dem i TV.