TRANSFORMERA TILL DIGITAL TILLVERKNING

Digital teknik, intensiv konkurrens, globalisering och reglerande tryck påverkar affärsmodellerna och omformar köparens egenskaper, önskemål och beteenden. Konvergensen mellan tillverkningsverksamhet och IT-tekniker samt digitala replikeringar av fysiska anläggningsmiljöer gör det möjligt att fånga, analysera och agera på data när och där dess insikter behövs mest. 

+ visa mer

DIGITALA LÖSNINGAR DRIVER TILLVERKNING

HPE har erfarenhet av att hjälpa kunder att nå framgång i tillverkning.

Få intelligent infrastruktur

Åttioen procent av alla Fortune 500-tillverkningsföretag använder HPE datacenter- och infrastrukturlösningar. 1

Utnyttja kraftfull databehandling

Sjuttiofem procent av alla Fortune 500-tillverkningsföretag är HPE databehandlings-kunder. 1

Accelerera din digitala omvandling

Åttiotre procent av alla Fortune 500-tillverkningsföretag är HPE Pointnext-kunder. 1

Tillverkningslösningar

Vi har en tekniska kompetensen och lösningarna för att bygga en digitalgrund för kant-till-moln-tillverkning för att stödja er industriella digitaliseringsresa.

NYHETER

Edgecomputing ger djupare insikter, snabbare

Transformationsmöjligheterna som drivs av edgecomputing är nästan obegränsade. Analyskraft i realtid för saker såsom automatisering, förutsägelse och kontroll betyder mer smidighet och affärsvärde. Här är en snabb guide om varför ni måste utöka er digitala grund till kanten och var ni ska börja.

NYHETER

Edgecomputing ger djupare insikter, snabbare

Transformationsmöjligheterna som drivs av edgecomputing är nästan obegränsade. Analyskraft i realtid för saker såsom automatisering, förutsägelse och kontroll betyder mer smidighet och affärsvärde. Här är en snabb guide om varför ni måste utöka er digitala grund till kanten och var ni ska börja.
FRAMGÅNG I PRAKTIKEN
Seagate-logotyp

SEAGATE OMVANDLAR TILLVERKNING MED DJUPINLÄRNING FRÅN KANTEN-TILL-MOLNET

Den högteknologiska tillverkaren Seagate Technology optimerar produktionen med AI-baserad videoanalys i kanten för att visa dem insyner som mänskliga operatörer inte kan.

Utmaning

Maskininlärningsverktygen på Seagate-fabriker genererar en enorm mängd datauppsättningar i realtid som kräver massiv beräkningskapacitet. 

Lösning

Seagate korsade IT- och OT-teknik med HPE Apollo-system, Edgeline-konvergerade system och AI-tjänster från HPE Pointnext.

"Dessa nya tekniker gör det möjligt för oss att driva vårt beslut närmare kanten där det gör mest nytta för både vår produktkvalitet och processeffektivitet."

Bruce King, dataanalytiker, Seagate Technology

Resultat

Seagate kan nu hitta problem snabbare vilket gör att de kan fatta bättre beslut och vidta åtgärder när problem först uppstår och innan de påverkar produktkvaliteten.

Se videon

1. HPE Fact-faktaverktyg