Transformera tillverkningen vid industrianpassad edge

Tillverkningens framtid är uppkopplad, automatiserad och digitalt driven. I takt med att tekniken på golvet överensstämmer med IT-resurser blir många användarfall över hela tillverkningscykeln möjliga för att skapa innovation, effektivare drift, reducera driftstopp och förbättra den anställdas produktivitet.

+ visa mer
Titta på videorundturen
Möjliggöra den intelligenta fabriken

HPE hjälper tillverkare att optimera driften, förbättra produktkvaliteten och öka medarbetarnas produktivitet. Våra industrianpassade Internet of Things-lösningar från edge till molnet möjliggör:

  • Digital design och simulering:  visualisering på distans, CAE och EDA-lösningar för snabbare och mer tillförlitlig design samt modellering och simulering
  • Guidad montering: instruktioner baserade på förstärkt verklighet som hjälper anställda att bemästra flera olika produktkonfigurationer och enheter vilket i sig minska defekter
  • Underhåll och reparation: ”Se det jag ser”-teknik sätter anställda vid produktionslinjen i direkt kontakt med experter på distans för snabbare diagnos och lösning av problem med utrustningen
  • Videoanalys: sofistikerad videoanalys driver hastighet och noggrannhet beträffande kvalitetssäkringsprocessen
  • Tillståndsövervakning och prediktivt underhåll:  övervaka och förutsäga underhållsproblem innan de inträffar för att reducera oplanerade driftstopp
  • Digital tvilling: digitalisera anläggningens tillgångar och processer för att övervaka och justera produktionen
Anslut arbetare med både data och insikter

För maskintillgångar och -produkter – anslutning har länge drivit förbättringar i fråga om effektivitet, prestanda och produktivitet. Ny teknikutveckling skapar större möjligheter att övervaka och kontrollera utrustning vid produktionslinjen, produkter och till och med själva produktionsprocesserna vilket i sig skapar nya datakällor från en mängd olika verksamhetsområden.

Kör resursprestanda med digitalisering

Framsteg inom IT-teknik och lägre enhetskostnader har gjort det möjligt för tillverkningsföretag att samla in data om produktionslinjer och anläggningar – utrustning för monteringslinjer, verktyg och operativsystem som är inblandade i tillverkningsprocessen – till en gemensam instrumentpanel för bättre insyn gällande anläggningens verksamhet och utrustningens prestanda.

Använd video för kvalitetssäkring

Under de senaste fem åren har Internet of Things (IoT) och edge computing sänkt kostnaderna för att tillämpa olika visioner på produktionsprocesser och även förbättrat hastigheten, datatillgängligheten och informationsbearbetningen hos industriella visionssystem.

Få smidighet och flexibilitet med automatisering

Kärnan i de flesta tillverkningsprocesserna är automatisering. Under de senaste 40 åren har automatisering mestadels isolerats inom enskilda processer, utrustning eller produktioner. En ny automatiseringsstrategi baserad på konvergerad edge computing ligger som grunden till att förverkliga anpassningsbar och flexibel automatisering.

Innovationer
En ny klass med digitala tillverkningslösningar

Vi har den tekniska kompetensen och lösningarna för att bygga underhåll från edge till molnet för att stödja er industriella digitaliseringsresa.

En ny klass med digitala tillverkningslösningar

Vi har den tekniska kompetensen och lösningarna för att bygga underhåll från edge till molnet för att stödja er industriella digitaliseringsresa.

Förkorta utvecklingscykler med HPC
Optimera verksamheter med IIoT-teknik
Förkorta underhållscykler med förstärkt verklighet
Ge produktionslinjen möjligheter med trådlösa nätverk
Bygg en digital plattform från edge till molnet
Få den expertis inom digital transformation som du behöver
Förkorta utvecklingscykler med HPC
Förkorta utvecklingscykler med HPC

Snabbare tid till marknaden utan att tumma på kvaliteten. Högpresterande databehandling håller iterationens vändningstider låga. Modellera och testa med pålitliga resultat som snabbt hjälper til vid tekniska beslut.

Utforska HPC solutions
Optimera verksamheter med IIoT-teknik
Optimera verksamheter med IIoT-teknik

Industrianpassad Internetof Things presenterar nya sätt att driva effektiviteten i tillverkningsprocessen, engagera kunder och möjliggöra realtidsanalys av produktionsdata vid edge för att minska oplanerade driftstopp.

Utforska IIoT-lösningar
Förkorta underhållscykler med förstärkt verklighet
Förkorta underhållscykler med förstärkt verklighet

Se allt som från en annan plats och förbättra produktsupporttiderna, accelerera samarbeten, felsökning och problemlösning mellan teknik-, produktdesign- och produktionsteam.

Se översikten
Ge produktionslinjen möjligheter med trådlösa nätverk
Ge produktionslinjen möjligheter med trådlösa nätverk

Ge anställda tillgång till den platsmedvetna information de behöver – produktionsdata, produktspecifikationer, tillgångsresultat och servicemanualer – för att fatta informerade beslut i rätt tid.

Utforska nätverkslösningar
Bygg en digital plattform från edge till molnet
Bygg en digital plattform från edge till molnet

Kombinera den bästa blandningen av moln och befintlig lokal infrastruktur för att få flexibiliteten och skalbarheten för det publika molnet med den minskade risken och kontrollen i intern infrastruktur.

Utforska hybrida molnlösningar
Få den expertis inom digital transformation som du behöver
Få den expertis inom digital transformation som du behöver

Nyttja erfarenheten från en branschledare inom rådgivnings- och transformationstjänster i den digitala eran för att hjälpa er att skapa bättre digitala upplevelser för er och för era kunder.

Utforska nätverk och IoT-tjänster

HPE GreenLake för med sig molnupplevelsen till tillverkning

Upplev molnupplevelsen överallt där dina appar och data finns. Centralisera verksamheten och driv innovation med HPE GreenLake.

Läs mer
Framgång i praktiken
CuBE Packaging-logotyp

CuBE skapar en smartare och mer produktiv anläggning med IIoT

För att utöka sin verksamhet med hållbara förpackningar byggde CuBE en IIoT-plattform i partnerskap med HPE och samarbetspartners PTC, PCM och Callisto. Genom att samla in data från forminsprutningsanläggningens edge får CuBE insikter som låter dem effektivisera verksamheten.

Utmaning

Med ökande efterfrågan på sina förpackningar var CuBE tvungna att lägga till nya maskiner, öka genomströmningen och hantera risker. För att göra det behövde företaget erhålla intelligens, verktyg och insyn för att optimera verksamheten – utan att införa risker eller sakta ner tillväxttakten.

Lösning

CuBE samlade HPE och samarbetspartnerna PCM, PTC och Callisto för att göra sin fabrik intelligent. HPE Synergy som samlar in och analyserar 300–400 GB data dagligen och Aruba wireless network solutions spelar en nyckelroll i företagets nya IIoT-plattform.

”Affärstillväxt kan stöta på produktionsbegränsningar – och att lägga till ny utrustning är kapitalintensivt och tidskrävande.”

Len Chopin, direktör, CuBE Packaging Solutions

Resultat

Med data och analys samt OT och IT-integrering är CuBE väl positionerade för att maximera sitt värde till kunderna och vår planet. Tack vare CuBEs ökade produktivitet får fler livsmedelsbutiker, restauranger och andra leverantörer inom livsmedelsbranschen tillgång till deras förstklassiga återanvändbara och återvinningsbara förpackningar.

Relaterade fallstudier

Aktuellt innehåll

Vill du veta mer? Här är några tillverkningsresurser som kanske kan intressera dig.