Transformera AI för tillverkning vid industrins edge

Tillverkningens framtid är uppkopplad, automatiserad och digitalt driven. I takt med att tekniken på golvet överensstämmer med IT-resurser blir många användarfall över hela tillverkningscykeln möjliga för att skapa innovation, effektivare drift, reducera driftstopp och förbättra den anställdas produktivitet.

+ visa mer
Titta på videorundturen
Möjliggöra den intelligenta fabriken

HPE hjälper tillverkare att optimera driften, förbättra produktkvaliteten och öka medarbetarnas produktivitet. Våra industrianpassade Internet of Things-lösningar från edge till molnet möjliggör:

  • Digital design och simulering: visualisering på distans, CAE och EDA-lösningar för snabbare och mer tillförlitlig design samt modellering och simulering
  • Guidad montering: instruktioner baserade på förstärkt verklighet som hjälper anställda att bemästra flera olika produktkonfigurationer och enheter vilket i sig minska defekter
  • Underhåll och reparation: ”Se det jag ser”-teknik sätter anställda vid produktionslinjen i direkt kontakt med experter på distans för snabbare diagnos och lösning av problem med utrustningen
  • Videoanalys: sofistikerad videoanalys driver hastighet och noggrannhet beträffande kvalitetssäkringsprocessen
  • Tillståndsövervakning och prediktivt underhåll: övervaka och förutspå underhållsproblem innan de inträffar för att reducera oplanerade driftstopp
  • Digital tvilling: digitalisera anläggningens tillgångar och processer för att övervaka och justera produktionen
Anslut arbetare med både data och insikter

För maskintillgångar och -produkter – anslutning har länge drivit förbättringar i fråga om effektivitet, prestanda och produktivitet. Ny teknikutveckling skapar större möjligheter att övervaka och kontrollera utrustning vid produktionslinjen, produkter och till och med själva produktionsprocesserna vilket i sig skapar nya datakällor från en mängd olika verksamhetsområden.

Kör resursprestanda med digitalisering

Framsteg inom IT-teknik och lägre enhetskostnader har gjort det möjligt för tillverkningsföretag att samla in data om produktionslinjer och anläggningar – utrustning för monteringslinjer, verktyg och operativsystem som är inblandade i tillverkningsprocessen – till en gemensam instrumentpanel för bättre insyn gällande anläggningens verksamhet och utrustningens prestanda.

Använd video för kvalitetssäkring

Under de senaste fem åren har Internet of Things (IoT) och edge computing sänkt kostnaderna för att tillämpa olika visioner på produktionsprocesser och även förbättrat hastigheten, datatillgängligheten och informationsbearbetningen hos industriella visionssystem.

Nyttja SAP som tjänst för att öka flexibiliteten i tillverkningen

Futurum Research utforskar inverkan av den digitala revolutionen på tillverkningen och konvergensen av driftsteknik (OT) och informationsteknik (IT). Faktabladet tittar även på verkliga lösningar från SAP och HPE för att förvandla data till insikter.

Innovationer
En ny klass med digitala tillverkningslösningar

Vi har den tekniska kompetensen och lösningarna för att bygga en digitalgrund från edge till molnet för tillverkning för att stödja er industriella digitaliseringsresa.

En ny klass med digitala tillverkningslösningar

Vi har den tekniska kompetensen och lösningarna för att bygga en digitalgrund från edge till molnet för tillverkning för att stödja er industriella digitaliseringsresa.

Accelerera produktutvecklingscykler med HPC
Minska antalet produktfel med AI-driven videoanalys
Förkorta underhållscykler med förstärkt verklighet
Optimera verksamheter med IIoT-teknik
Öka flexibiliteten i tillverkningen med SAP HANA som tjänst
Få den expertis inom digital transformation som du behöver
Accelerera produktutvecklingscykler med HPC
Accelerera produktutvecklingscykler med HPC

Snabbare tid till marknaden utan att tumma på kvaliteten. Högpresterande databehandling håller iterationens vändningstider låga. Modellera och testa med pålitliga resultat som snabbt hjälper til vid tekniska beslut.

Utforska HPC solutions
Minska antalet produktfel med AI-driven videoanalys
Minska antalet produktfel med AI-driven videoanalys

I takt med att produkterna blir smartare, mer komplexa och personanpassade blir det svårare för det mänskliga ögat att upptäcka defekter. Öka hastigheten och noggrannheten i inspektionsprocesserna för att minska defekter och behovet av omarbetning.

Utforska innehåll
Förkorta underhållscykler med förstärkt verklighet
Förkorta underhållscykler med förstärkt verklighet

Se allt som från en annan plats och förbättra produktsupporttiderna, accelerera samarbeten, felsökning och problemlösning mellan teknik-, produktdesign- och produktionsteam.

Se översikten
Optimera verksamheter med IIoT-teknik
Optimera verksamheter med IIoT-teknik

Industrianpassad Internet of Things presenterar nya sätt att driva effektiviteten i tillverkningsprocessen, engagera kunder och möjliggöra realtidsanalys av produktionsdata vid edge för att minska oplanerade driftstopp.

Utforska IoT-strategier och IoT-lösningar
Öka flexibiliteten i tillverkningen med SAP HANA som tjänst
Öka flexibiliteten i tillverkningen med SAP HANA som tjänst

En holistisk strategi för datahantering i kombination med SAP S/4HANA kan frigöra värdet av tillverkningsdata i hela värdekedjan för att snabbare få insikt.

Utforska fördelarna med en lokal SAP-svit med molnets flexibilitet och enkelhet
Få den expertis inom digital transformation som du behöver
Få den expertis inom digital transformation som du behöver

Nyttja erfarenheten från en branschledare inom rådgivnings- och transformationstjänster i den digitala eran för att hjälpa er att skapa bättre digitala upplevelser för er och för era kunder.

Upptäck Pointnext Services

HPE GreenLake för med sig molnupplevelsen till tillverkning

Upplev molnupplevelsen överallt där dina appar och data finns. Centralisera verksamheten och driv innovation med HPE GreenLake.

Läs mer
Framgång i praktiken
Foxconns logotyp

Noll fel blir verklighet med AI-baserad videoanalys

För att minska antalet produktfel förbättrade den högteknologiska tillverkaren Foxconn inspektionshastigheten och noggrannheten med en lösning för edge-baserad videoanalys och artificiell intelligens (AI) på fabriksgolvet i samarbete med HPE och ekosystemsamarbetspartnerna Relimetrics och NVIDIA.

Utmaning

Manuella inspektioner började bli felbenägna och tidskrävande med över 1 000 möjliga produktkonfigurationer som skulle valideras för varje server i produktionskedjan.  Som ett resultat av detta ökade antalet kundklagomål på grund av grundläggande kvalitetsproblem som krävde omarbetning.

Lösning

I samarbete med HPE och partnerna Relimetrics och NVIDIA nyttjade Foxconn edge computing och IoT för att implementera en AI-baserad videoanalyslösning för att automatisera inspektionsprocessen och ge bättre spårbarhet för kvalitetsproblem.

”Nu kan vi automatiskt kontrollera våra produkters konfiguration och monteringskvalitet och eliminera mänskliga fel på områden där lösningen kan verifiera.”

Foxconns talesperson

Resultat

Ökad kundtillfredsställelse genom att minska antalet felaktiga servrar som når kunderna med 25 %. Förbättrad inspektionshastighet med 96 sekunder per server och minskad träningstid för djupinlärningsmodeller från 3 veckor till 2 dagar, vilket leder till ökad produktivitet i fabriken.

Relaterat innehåll

Vill du veta mer? Här är några tillverkningsresurser som kanske kan intressera dig.