REKOMMENDERAT FÖR ER
Att förverkliga kundens IoT-upplevelse
Att förverkliga kundens IoT-upplevelse
Värdeskapande inom IoT handlar inte längre om att ansluta enheter. Det handlar om att samla in data, validera och berika den samt blanda den med data från andra källor. Lär dig vilka sex väsentliga delar ni behöver för att kvantifiera er IoT-data.
Läs faktabladet

SKAPA VÄRDE MED ER IOT-PLATTFORM

Med HPE:s universala IoT-plattform får ni en industriell, vertikal och kundagnostisk lösning som är skalbar, modulär och mångsidig. Detta låter er hantera era mobila IoT-lösningar och skapa värde genom att kvantifiera den stora mängd data som genereras av anslutna enheter och göra den tillgänglig för företagsspecifika applikationer. 

+ visa mer

Agnostisk support för smarta ekosystem

Utöver allomfattande anslutning är HPE:s universala IoT-plattform densamma för hela HPE IoT-utbudet och förenar enhets- och tjänstehantering, datainsamling och exponering för applikationer. Plattformen erbjuder agnostisk support för smarta ekosystem och kan installeras på plats likväl som i alla molnmiljöer som en allsidig som-en-tjänst-modell.

Viktiga egenskaper hos HPE:s universala IoT-plattform

HPE:s universala IoT-plattform kännetecknas av en standardanpassning, enhets- och leverantörsoberoende och abstraktion av det underliggande nätverket. Plattformen innefattar viktiga IoT-funktioner som gör den enkel att använda för slututvecklare och hjälper till att minska infrastrukturkostnader med bevisat låg TCO och hög skalbarhet.

Plattformsarkitektur

HPE:s universala IoT-plattform erbjuder en unik leverantör och en enda ansvarskontaktpunkt för hantering och uppkoppling av olikartade uppsättningar av IoT-enheter och drift av vertikala applikationer i maskin-till-maskin (M2M)-enheter från flera länder.

Data och analyser

Nu ligger fokus på att samla in data, validera, berika den med analyser, blanda den med data från andra källor och sedan exponera den för de applikationer som gör det möjligt för kunder få ut ett affärsvärde från dessa tjänster.

Säker kvantifiering

HPE snabbar upp vägen till datakvantifiering på IoT-marknaden med predefinierade oneM2M användningsfall för snabb iteration och datacentriska applikationsplattformar som hjälper till att hantera och analysera insamlade data.

Samtidig hantering

HPE:s universala IoT-plattform stödjer samtidig hantering av olikartade uppsättningar av IoT-portaler, enheter och sensorer. Plattformen är sensor- och enhetsagnostisk och erbjuder skalbarhet för hantering av miljoner enheter.

Säker kvantifiering

HPE snabbar upp vägen till datakvantifiering på IoT-marknaden med predefinierade oneM2M användningsfall för snabb iteration och datacentriska applikationsplattformar som hjälper till att hantera och analysera insamlade data.

Samtidig hantering

HPE:s universala IoT-plattform stödjer samtidig hantering av olikartade uppsättningar av IoT-portaler, enheter och sensorer. Plattformen är sensor- och enhetsagnostisk och erbjuder skalbarhet för hantering av miljoner enheter.

Aktuell fallstudie
Trans Siberian Odyssey

Spårning av resenärens position och motorprestanda

Under en utmanande resa genom Centralasien till den Sibiriska halvön parade Deepak Kamath och hans reskamrater sina Bajaj Dominar motorcyklar med HPE Bike Telematics.

Utmaning

Under namnet Dominar Trip360 Trans Siberian Odyssey gav sig ett 3 personers motorcykelteam iväg på en två månaders resa längs den gamla Sidenvägen från Centralasien till Sibirien.

Lösning

HPE Bike Telematics erbjöd ett allt-i-ett system för övervakning, spårning och varning så att teamet kunde vara uppkopplat under sin resa genom avlägsen terräng och samla data om motor- och mekaniska prestanda.

”HPE Bike Telematics UIoT-lösningen var en livlina till resten av världen om det skulle behövas samtidigt som den samlade in data.”

Deepak Kamath, Team Leader, Dominar Trip360

Resultat

16 500 km av de mest svårframkomliga vägarna i världen. 

Fler än 40 000 gånger laddades data automatiskt upp under den 47 dagar långa färden. 

Noll dagar med stillastående motorcyklar och oavbruten uppkoppling.