REKOMMENDERAT FÖR ER
Förverkliga kundens IoT-upplevelse
Förverkliga kundens IoT-upplevelse
Värdeskapande inom IoT handlar inte längre om att ansluta enheter. Det handlar om att samla in data, validera och berika den samt blanda den med data från andra källor. Lär dig vilka sex väsentliga delar ni behöver för att kvantifiera er IoT-data.
Läs faktabladet

SKAPA VÄRDE MED ER IOT-PLATTFORM

Med HPE:s universala IoT-plattform får ni en industriell, vertikal och kundagnostisk lösning som är skalbar, modulär och mångsidig. Detta låter er hantera era mobila IoT-lösningar och skapa värde genom att kvantifiera den stora mängd data som genereras av anslutna enheter och göra den tillgänglig för företagsspecifika applikationer. 

+ visa mer

Agnostisk support för smarta ekosystem

Utöver allomfattande anslutning är HPE:s universala IoT-plattform densamma för hela HPE:s utbud och förenar enhets- och tjänstehantering, datainsamling och exponering för applikationer. IoT-plattformen erbjuder agnostisk support för smarta ekosystem och kan implementeras lokalt likväl som i alla molnmiljöer som en allsidig som en tjänst-modell.

Viktiga egenskaper hos HPE:s universala IoT-plattform

HPE:s universala IoT-plattform kännetecknas av en standardanpassning, enhets- och leverantörsoberoende och abstraktion av det underliggande nätverket. IoT-plattformen innefattar viktiga IoT-funktioner som gör den enkel att använda för slututvecklare och hjälper till att sänka infrastrukturkostnader med bevisat låg TCO och hög skalbarhet.

 

Plattformsarkitektur

HPE:s universala IoT-plattform erbjuder en unik leverantör och en enda ansvarskontaktpunkt för hantering och uppkoppling av olikartade uppsättningar av IoT-enheter och drift av vertikala applikationer i maskin-till-maskin (M2M)-enheter från flera länder.

Data och analyser

Nu ligger fokus på att samla in data, validera, berika dem med analyser, blanda dem med data från andra källor och sedan exponera dem för de applikationer som gör det möjligt för kunder få ut ett affärsvärde från dessa tjänster.

Säker kvantifiering

HPE accelererar vägen till datakvantifiering på IoT-marknaden med fördefinierade oneM2M-användningsfall för snabb iteration och datacentriska IoT-plattformar för applikationer som hjälper till att hantera och analysera insamlade data.

 

Samtidig hantering

HPE:s universala IoT-plattform stödjer samtidig hantering av olikartade uppsättningar av IoT-portaler, enheter och sensorer. IoT-plattformen är sensor- och enhetsagnostisk och erbjuder skalbarhet för hantering av miljoner enheter.

Säker kvantifiering

HPE accelererar vägen till datakvantifiering på IoT-marknaden med fördefinierade oneM2M-användningsfall för snabb iteration och datacentriska IoT-plattformar för applikationer som hjälper till att hantera och analysera insamlade data.

 

Samtidig hantering

HPE:s universala IoT-plattform stödjer samtidig hantering av olikartade uppsättningar av IoT-portaler, enheter och sensorer. IoT-plattformen är sensor- och enhetsagnostisk och erbjuder skalbarhet för hantering av miljoner enheter.