REKOMMENDERAT FÖR ER
Förverkliga kundens IoT-upplevelse
Förverkliga kundens IoT-upplevelse
Värdeskapande inom IoT handlar inte längre om att ansluta enheter. Det handlar om att samla in data, validera och berika den samt blanda den med data från andra källor. Lär dig vilka sex väsentliga delar ni behöver för att kvantifiera er IoT-data.
Läs faktabladet

SKAPA VÄRDE MED ER IOT-PLATTFORM

Med HPE:s universala IoT-plattform får ni en industriell, vertikal och kundagnostisk lösning som är skalbar, modulär och mångsidig. Detta låter er hantera era mobila IoT-lösningar och skapa värde genom att kvantifiera den stora mängd data som genereras av anslutna enheter och göra den tillgänglig för företagsspecifika applikationer. 

+ visa mer

Agnostisk support för smarta ekosystem

Utöver övergripande anslutning är IoT-plattformen HPE Universal densamma för hela HPE-erbjudanden och samlar enhets- och tjänstehantering, datainsamling och exponering för applikationer. IoT-plattformen erbjuder klientoberoende support för smarta ekosystem och kan implementeras såväl lokalt som i alla molnmiljöer för en omfattande modell som tjänst.

Viktiga egenskaper hos IoT-plattformen HPE Universal

HPE:s universella IoT-plattform kännetecknas av en standardanpassning, enhets- och leverantörsoberoende och abstraktion av det underliggande nätverket. IoT-plattformen innefattar viktiga IoT-funktioner som gör den enkel att använda för slututvecklare och hjälper till att sänka infrastrukturkostnader med bevisat låg TCO och hög skalbarhet.

 

Plattformsarkitektur

IoT-plattformen HPE Universal erbjuder en unik ansvarspunkt med en enda leverantör för att hantera och ansluta olikartade uppsättningar av IoT-enheter och driva vertikala applikationer i M2M-enheter (machine-to-machine) från flera länder.

Dataanalys

Nu ligger fokus på att samla in data, validera och berika dem med analyser, blanda dem med data från andra källor och sedan exponera dem för de applikationer som gör det möjligt för kunder att få ut affärsvärde från dessa tjänster.

Skapa intäkter på säker väg

HPE accelererar vägen till att skapa intäkter ur data på IoT-marknaden med fördefinierade oneM2M-användarfall för snabb iteration och datacentrerade IoT-plattformar för applikationer som hjälper till att hantera och analysera insamlade data.

 

Samtidig hantering

IoT-plattformen HPE Universal stödjer samtidig hantering av olikartade uppsättningar av IoT-portaler, -enheter och -sensorer. IoT-plattformen är sensor- och enhetsagnostisk och erbjuder skalbarhet för hantering av miljoner enheter.

Skapa intäkter på säker väg

HPE accelererar vägen till att skapa intäkter ur data på IoT-marknaden med fördefinierade oneM2M-användarfall för snabb iteration och datacentrerade IoT-plattformar för applikationer som hjälper till att hantera och analysera insamlade data.

 

Samtidig hantering

IoT-plattformen HPE Universal stödjer samtidig hantering av olikartade uppsättningar av IoT-portaler, -enheter och -sensorer. IoT-plattformen är sensor- och enhetsagnostisk och erbjuder skalbarhet för hantering av miljoner enheter.