HPE-säkerhetslösningar

HPE:s lösningar för infrastruktursäkerhet från chipp till molnet accelererar resultat för en distribuerad värld.

TRYCK PÅ BILDEN FÖR ATT ZOOMA IN

Ökar din flexibilitet i verksamheten genom att integrera skalbar IT-säkerhet

Nyttja gemensamma säkerhetsbyggstenar – från chippet till molnet - som kontinuerligt skyddar din infrastruktur, dina arbetslaster och dina data och anpassar sig till allt mer komplexa hot. Med HPE förstärker du din befintliga strategi och omvandlar säkerheten från ett hinder till en accelerator för innovation.

+ visa mer

Säkra dina data överallt

Vårt tillvägagångssätt börjar i grunden – i leveranskedjan och med rötter i chippens kiselplattor. Vi vidimerar kontinuerligt varje nivå av infrastruktur och varje lager i programvarustacken och i nätverket, vilket gör att du kan lita på att data alltid är tillgängliga samt maximerar datavärdet och optimerar affärsresultaten under hela livscykel för tekniken.

Ständig anpassning, ständig utveckling

För att hjälpa dig att navigera i den ökande komplexiteten och ligga steget före nya hot bygger vi in Zero Trust-teknik och lösningar som dynamiskt autentiserar data och applikationer. Genom att kontinuerligt lära sig, anpassa sig och utvecklas upprätthåller våra säkerhetsfunktioner integriteten i din miljö.

Expertis för att integrera och förbättra

Våra säkerhetsfunktioner förstärker och förbättrar snarare än ersätter ditt nuvarande säkerhetsramverk. Vi samarbetar med dig för att integrera våra lösningar i din befintliga säkerhetsstrategi – för dina medarbetare, processer och din teknik – för att minimera riskerna och maximera effektiviteten hos de investeringar du redan har gjort.

IT-säkerhetslösningar och ekosystem

Möjliggör säkerhetsarkitektur med zero-trust från edge till molnet för att transformera säkerhet från ett hinder till en innovationsaccelerator

+ visa mer
TRYCK PÅ BILDEN FÖR ATT ZOOMA IN

Project Aurora

Project Aurora utökar vår Silicon Root of Trust för att leverera en inbyggd säkerhetsplattform som kontinuerligt och automatiskt skyddar infrastruktur, operativsystem, programvaruplattformar och arbetslaster utan signaturer, betydande kompromisser i fråga om prestanda eller inlåsning.

Läs mer
TRYCK PÅ BILDEN FÖR ATT ZOOMA IN

HPE GreenLake Central Security

Få säker och rollbaserad åtkomst till att prova, prenumerera på och konsumera HPE GreenLake-tjänster.

Läs mer
TRYCK PÅ BILDEN FÖR ATT ZOOMA IN

HPE GreenLake för dataskydd

Nya HPE GreenLake-molntjänster för dataskydd hjälper dig att hantera cyberhot och ransomware.

Läs mer

HPE GreenLake Lighthouse

Smidig och säker molnbaserad lösning som tar bort komplexiteten i konfigurationen för att snabbt leverera distribuerade molntjänster on-demand

 

Läs mer

Visa pressmeddelandet

TRYCK PÅ BILDEN FÖR ATT ZOOMA IN

HPE GreenLake för privata moln

Få flexibiliteten hos säkra tjänster för privata moln vid edge, i samlokaliseringar och i ditt datacenter med HPE GreenLake.

TRYCK PÅ BILDEN FÖR ATT ZOOMA IN

Managed Security från HPE GreenLake Management Services

Skydda ditt företag och minska de ekonomiska konsekvenserna av dataintrång och cybersäkerhetsincidenter med skräddarsydda tjänster för säkerhetsövervakning, sårbarhetshantering, efterlevnad med mera.

Läs mer
TRYCK PÅ BILDEN FÖR ATT ZOOMA IN

Reglerings- och förvaltningstjänster genom HPE GreenLake

Övervakning över reglering, risk och efterlevnad samt hantering och optimering över hela din miljö med flera olika moln.

Läs mer
TRYCK PÅ BILDEN FÖR ATT ZOOMA IN

Databehandlingssäkerhet

Navigera riskerna, skydda dina mest värdefulla arbetslaster och få 360 graders överblick över din databehandlingssäkerhet med världens säkraste servrar enligt industristandard.

TRYCK PÅ BILDEN FÖR ATT ZOOMA IN

HPE Ezmeral Data Fabric Security

Få säkerhet out-of-the-box och användarvänliga säkerhetsfunktioner utan att kompromissa med resultat av hög datakvalitet.

Läs mer
TRYCK PÅ BILDEN FÖR ATT ZOOMA IN

HPE Ezmeral Data Fabric-lagring för filer och objekt

Få universell dataåtkomst, smidighet i dataoperationer och accelerera innovation med konsekvent datasäkerhet och datasuveränitet i molnet och lokala containers.

Läs mer
TRYCK PÅ BILDEN FÖR ATT ZOOMA IN

Skydd mot ransomware samt katastrofåterställning med Zerto

Nyttja branschledande lösningar för skydd mot ransomware, samt även katastrofåterställning och dataskydd som tjänst – för alla applikationer, moln och alla återställnings-SLA:er.

Läs mer
TRYCK PÅ BILDEN FÖR ATT ZOOMA IN

Dataskydd och lagring

Ta itu med alla era lagrings- och efterlevnadsbehov med vårt kompletta sortiment av säkra, skalbara och kostnadseffektiva lösningar med HPE-bandlagring och tjänster.

Läs mer
TRYCK PÅ BILDEN FÖR ATT ZOOMA IN

Aruba edge till molnet-säkerhet för Intelligent Edge

Få full insyn, kontroll och verkställning med en integrerad grund för Zero Trust- och SASE-ramverk.

Läs mer
TRYCK PÅ BILDEN FÖR ATT ZOOMA IN

Öppen källkodsprojekt SPIFFE och SPIRE

HPE är den ledande bidragsgivaren till CNCF:s (Cloud Native Computing Foundation) öppen källkodsprojekt SPIFFE och SPIRE. Tillsammans utvecklar vi ett molnbaserat tjänsteidentitetsystem för en modell.

Läs mer
TRYCK PÅ BILDEN FÖR ATT ZOOMA IN

HPE:s introduktionsramverk för edge till molnet

HPE:s introduktionsramverk för edge till molnet vägleder organisationer att modernisera och accelerera sina sätt att anta alla molnupplevelser på ett säkert sätt.

Läs mer
HPE förbättrar säkerheten i leverantörskedjan

HPE förbättrar säkerheten i leverantörskedjan

Två olika rapporter från oberoende analytiker hos konsultfirman InfusionPoints beskriver hur HPE fortsätter att innovera och vara ledande när det gäller att bygga in säkerhetsfunktioner i sina ekosystem och erbjuder en pålitlig databehandlingsmiljö för sina kunder.

Läs InfusionPoints analysrapport
Läs Forbes artikel
HPE:s betrodda leverantörskedja

HPE:s betrodda leverantörskedja

Utvidgar HPE:s erbjudande om säker global verksamhet och avancerad end-to-end-säkerhet med amerikanska fabrikstillverkade servrar med stärkt dataskydd under tillverkning och leverans.

Läs mer