RECOMMENDED FOR YOU
From the edge to the core to the edge
From the edge to the core to the edge
You can deliver faster data insights to drive greater business value with edge computing. Take a look at the transformational opportunity of edge computing in the enterprise and its role in delivering business agility and value.
Read the analyst report
RECOMMENDED FOR YOU
From the edge to the core to the edge
From the edge to the core to the edge
You can deliver faster data insights to drive greater business value with edge computing. Take a look at the transformational opportunity of edge computing in the enterprise and its role in delivering business agility and value.
Read the analyst report
RECOMMENDED FOR YOU
The IoT perception gap: IT vs OT
The IoT perception gap: IT vs OT
Learn the 6 perception gaps of IoT and how overcome them. This Futurum study will help you understand your peers’ expectations of you and IoT.
Download the analyst report
RECOMMENDED FOR YOU
Visit our IoT Innovation Lab
Visit our IoT Innovation Lab
See real world examples of IoT in action and explore accelerating insight through compute at the edge in a hands-on environment at one of our global labs.
Learn more

ANVÄND DINA DATA KLOKT MED INDUSTRIANPASSAD INTERNET OF THINGS (IIOT)

Samla in dina data och använd dem klokt. För databehandlingen närmre dina dataströmmar för att förkorta beslutstiderna och eliminera kostnader och risker som finns med att skicka data till molnet. Hitta samband i dina data för att bestämma orsak och inverkan samt förbättra effektiviteten och förutsägbarheten. Du kan få ut det mesta möjliga av dina data med lösningar som använder industrianpassad Internet of Things (IIoT) från HPE.

+ visa mer

UPPGRADERA DINA DATA MED INDUSTRIANPASSAD INTERNET OF THINGS (IIOT)

Använd dina data för att tillverka produkter snabbare, förutsäga problem, reducera oväntade driftstopp och öka automatiseringen.

Analysera data vid edge

Samla OT- och IT-data i robusta system med datacenterliknande funktioner vid edge.

Industrianpassad Internet of Things ansluter och skyddar dina data och enheter.

Bygg ett nätverk för att ansluta, skydda och använda dina data. Är din IoT-infrastruktur redo att leverera mätbar ROI?

Få ut mesta möjliga av dina IIoT-data

Utnyttja prestandan i artificiell intelligens, maskininlärning, djupinlärning och avancerad analys för att få insikter och använda informationen som dina IIoT-data ger.

Sätt ihop din egen lösning

Lär mer om att övervinna teknik- och hanteringsutmaningar som kan uppstå under IoT-projekt.

Integrera med partnerlösningar

Anslut till dina IIoT-applikationer och -data med hjälp av HPE och våra samarbetspartner inom IIoT.

Sätt ihop din egen lösning

Lär mer om att övervinna teknik- och hanteringsutmaningar som kan uppstå under IoT-projekt.

Integrera med partnerlösningar

Anslut till dina IIoT-applikationer och -data med hjälp av HPE och våra samarbetspartner inom IIoT.

LÖSNINGAR MED INDUSTRIANPASSAD INTERNET OF THINGS

Automatisera och få insikter från dina IoT-data och -appar genom att ansluta, analysera och dela alla data.

Aktuell fallstudie
Seagate logotyp

Seagate optimerar tillverkningen med hjälp av AI-analys vid edge

Seagate arbetar på att förbättra produktiviteten med hjälp av en edge till molnet-arkitektur som samlar drift- och informationsteknik som resulterar i högre effektivitet och produktivitet under tillverkningen.

Utmaning

Få ny teknik såsom djupinlärning, maskininlärning och neurala nätverk för att analysera bilder, förbättra produktkvaliteten och tillverkningseffektiviteten.

Lösning

Seagate drog nytta av HPE:s expertis inom converged edge systems som kombinerar IT-teknik såsom djupa neurala nätverk med HPE Edgeline Converged Edge Systems och HPE AI analytics vid edge.

3:15

"Vad vi får är förmågan att ha en central kontroll över våra OT-resurser i fabrikerna som om de vore IT-datacenterresurser."

Bruce King, ansvarig dataforskare, Seagate Technology.

Resultat

Seagate har nu förmågan att fatta beslut i realtid vilket leder till att de kan öka sin effektivitet och produktivitet i tillverkningsprocessen.

Titta på videon