REKOMMENDERAT FÖR ER
Från edge till kärnan till edge
Från edge till kärnan till edge
Du kan leverera snabbare insyn i data för att få större affärsvärde med edge computing. Här kan du se alla transformationsmöjligheterna som edge computing erbjuder i ditt företag och dess roll när det gäller att leverera affärsflexibilitet och -värde.
Läs analytikerrapporten
REKOMMENDERAT FÖR ER
Från edge till kärnan till edge
Från edge till kärnan till edge
Du kan leverera snabbare insyn i data för att få större affärsvärde med edge computing. Här kan du se alla transformationsmöjligheterna som edge computing erbjuder i ditt företag och dess roll när det gäller att leverera affärsflexibilitet och -värde.
Läs analytikerrapporten
REKOMMENDERAS FÖR DIG
De felaktiga uppfattningarna om IoT: IT vs OT
De felaktiga uppfattningarna om IoT: IT vs OT
Läs mer om de sex vanligaste felaktiga uppfattningarna som finns om IoT och hur du övervinner dem. Denna Futurum-studie hjälper dig att förstå dina kollegers förväntningar på dig och IoT.
Ladda ner analytikerrapporten
REKOMMENDERAS FÖR DIG
Besök vårt IOT Innovation Lab
Besök vårt IOT Innovation Lab
Se praktiska exempel på IoT när det fungerar som bästa och utforska accelererand insikt genom databehandling vid edge i en fysisk miljö på ett av våra globala laboratorier.
Läs mer

ANVÄND DINA DATA KLOKT MED INDUSTRIANPASSAD INTERNET OF THINGS (IIOT)

Samla in dina data och använd dem klokt. För databehandlingen närmre dina dataströmmar för att förkorta beslutstiderna och eliminera kostnader och risker som finns med att skicka data till molnet. Hitta samband i dina data för att bestämma orsak och inverkan samt förbättra effektiviteten och förutsägbarheten. Du kan få ut det mesta möjliga av dina data med lösningar som använder industrianpassad Internet of Things (IIoT) från HPE.

+ visa mer

UPPGRADERA DINA DATA MED INDUSTRIANPASSAD INTERNET OF THINGS

Använd dina data för att tillverka produkter snabbare, förutsäga problem, reducera oväntade driftstopp och öka automatiseringen.

Analysera data vid edge

Samla OT- och IT-data i robusta system med datacenterliknande funktioner vid din edge.

Industrianpassad Internet of Things ansluter och skyddar dina data och enheter.

Bygg ett nätverk för att ansluta, skydda och använda dina data. Är din IoT-infrastruktur redo att leverera en mätbar ROI?

Få ut mesta möjliga av dina IIoT-data

Dra nytta av prestandan som kommer från artificiell intelligens, maskininlärning, djupinlärning och avancerad analys för att avslöja insikter och använda intelligensen som du får med dina IIoT-data.

Skapa dina egna lösningar som anpassas till dig

Lär mer om hur man kan överkomma tekniska och hanteringsutmaningar som kan uppstå under IoT-projekt.

Integrera med lösningar från våra samarbetspartner

Anslut till dina applikationer och data med industrianpassad Internet of Things som levereras av HPE och våra samarbetspartner inom IIoT.

Skapa dina egna lösningar som anpassas till dig

Lär mer om hur man kan överkomma tekniska och hanteringsutmaningar som kan uppstå under IoT-projekt.

Integrera med lösningar från våra samarbetspartner

Anslut till dina applikationer och data med industrianpassad Internet of Things som levereras av HPE och våra samarbetspartner inom IIoT.

LÖSNINGAR MED INDUSTRIANPASSAD INTERNET OF THINGS

Automatisera och få insikter från dina IoT-data och -appar genom att ansluta, analysera och dela alla data.

Aktuell fallstudie
Seagate logotyp

Seagate optimerar tillverkningen med hjälp av AI-analys vid edge

Seagate arbetar på att förbättra produktiviteten med hjälp av en edge till molnet-arkitektur som samlar drift- och informationsteknik som resulterar i högre effektivitet och produktivitet under tillverkningen.

Utmaning

Få ny teknik såsom djupinlärning, maskininlärning och neurala nätverk för att analysera bilder, förbättra produktkvaliteten och tillverkningseffektiviteten.

Lösning

Seagate drog nytta av HPE:s expertis inom converged edge systems som kombinerar IT-teknik såsom djupa neurala nätverk med HPE Edgeline Converged Edge Systems och HPE AI analytics vid edge.

3:15

"Vad vi får är förmågan att ha en central kontroll över våra OT-resurser i fabrikerna som om de vore IT-datacenterresurser."

Bruce King, ansvarig dataforskare, Seagate Technology.

Resultat

Seagate har nu förmågan att fatta beslut i realtid vilket leder till att de kan öka sin effektivitet och produktivitet i tillverkningsprocessen.

Titta på videon