REKOMMENDERAS FÖR DIG
Besök vårt IOT Innovation Lab
Besök vårt IOT Innovation Lab
Se praktiska exempel på IoT när det fungerar som bästa och utforska accelererand insikt genom databehandling vid edge i en fysisk miljö på ett av våra globala laboratorier.
Läs mer

ANVÄND DINA DATA KLOKT MED INDUSTRIANPASSAD INTERNET OF THINGS (IIOT)

Samla in dina data och använd dem klokt. För databehandlingen närmre dina dataströmmar för att förkorta beslutstiderna och eliminera kostnader och risker som finns med att skicka data till molnet. Hitta samband i dina data för att bestämma orsak och inverkan samt förbättra effektiviteten och förutsägbarheten. Du kan få ut mesta möjliga av dina data genom lösningar med Industrianpassad Internet of Things (IIoT) från HPE.

+ visa mer

UPPGRADERA DINA DATA MED INDUSTRIANPASSAD INTERNET OF THINGS (IIOT)

Använd dina data för att producera snabbare, förutsäga fel, minska oväntade driftstopp och öka automatiseringen.

Analysera data vid edge

Samla OT- och IT-data i robusta system med datacenterliknande funktioner vid edge.

Industrianpassad Internet of Things ansluter och skyddar dina data och enheter.

Bygg ett nätverk för att ansluta, skydda och använda dina data. Är din IoT-infrastruktur redo att leverera mätbar ROI?

Få ut mesta möjliga av dina IIoT-data

Utnyttja prestandan i artificiell intelligens, maskininlärning, djupinlärning och avancerad analys för att få insikter och använda informationen som dina IIoT-data ger.

Sätt ihop din egen lösning

Lär mer om att övervinna teknik- och hanteringsutmaningar som kan uppstå under IoT-projekt.

Integrera med partnerlösningar

Anslut till dina IIoT-applikationer och -data med hjälp av HPE och våra samarbetspartner inom IIoT.

Sätt ihop din egen lösning

Lär mer om att övervinna teknik- och hanteringsutmaningar som kan uppstå under IoT-projekt.

Integrera med partnerlösningar

Anslut till dina IIoT-applikationer och -data med hjälp av HPE och våra samarbetspartner inom IIoT.

LÖSNINGAR MED INDUSTRIANPASSAD INTERNET OF THINGS

Automatisera och få insikter från dina IoT-data och -appar genom att ansluta, analysera och dela alla data.