REKOMMENDERAS FÖR ER
Transformera stordata till lönsamma affärsinsikter
Transformera stordata till lönsamma affärsinsikter
Det finns mer tillgänglig information idag än någonsin tidigare, men många organisationer lyckas inte få fullständig nytta av det. Vilka är de viktiga komponenterna för att utnyttja stordata och uppnå bättre affärsresultat?
Visa guide för bästa praxis

DET ÄR EN STORDATADRIVEN VÄRLD

Data ökar exponentiellt från en explosion av datakällor. Men den tid ni har på er att göra något med dessa data, krymper. Utveckla en stordatastrategi för att uppnå snabba affärsresultat – våra experter, samarbetspartners och vår teknik kan hjälpa er att lyckas i en datadriven värld.

+ visa mer

Bli datadriven

Med stordataanalyser och AI kan er datapipeline hjälpa er att lösa några av era främsta utmaningar en gång för alla. Ju snabbare data, desto snabbare insikter. Få de tjänster, avancerade tekniklösningar och konsumtionsmodeller ni behöver för att kunna utnyttja era data.

Big data för bättre affärer

Gör data påtagliga för företag genom att omstrukturera, analysera och transformera dem med hjälp av regler och modeller.

Analyser i datacentret

Implementera rätt infrastruktur för analys av data och få ut det mesta av teknikerna för ditt företag.

Ledande stordataplattformar

Våra servrar, lagringsutrymmen och konvergerade system är utformade och optimerade för att vara stordatakraftverk.

Färdplan för tillväxt

Vår blueprint och våra tjänster bidrar till att maximera effekten av all information som är viktig – dator, människa och program.

Få det som en molntjänst

HPE GreenLake hjälper dig att accelerera dina Big Data-resultat genom att reducera komplexiteten och kostnaden som det innebär att distribuera och hantera dina Hadoop-miljöer.

Färdplan för tillväxt

Vår blueprint och våra tjänster bidrar till att maximera effekten av all information som är viktig – dator, människa och program.

Få det som en molntjänst

HPE GreenLake hjälper dig att accelerera dina Big Data-resultat genom att reducera komplexiteten och kostnaden som det innebär att distribuera och hantera dina Hadoop-miljöer.

Stordata-analyslösningar som driver den digitala tidsåldern

Explosionen av big data och enheter för datainsamling erbjuder stora möjligheter. Men ska ni kunna dra full nytta av detta behöver du snabbare databehandling i datacentret och Intelligent Edge-tekniker.

Vad är nytt inom AI och dataanalys

Ekologer bevarar jordens biologiska mångfald med ljudstudier som använder edge computing och dataanalyslösningar

Forskare vid Center of Global Soundscapes vid Purdue University spelar in ljud över hela världen och accelererar ekologiska insikter med funktioner såsom edge computing och dataanalys från HPE.

Vad är nytt inom AI och dataanalys

Ekologer bevarar jordens biologiska mångfald med ljudstudier som använder edge computing och dataanalyslösningar

Forskare vid Center of Global Soundscapes vid Purdue University spelar in ljud över hela världen och accelererar ekologiska insikter med funktioner såsom edge computing och dataanalys från HPE.
FRAMGÅNG I PRAKTIKEN
DZNE:s logotyp

Bekämpa alzheimers sjukdom med minnesdriven databehandling

DZNE, ett tyskt forskningsinstitut, drar nytta av minnesdriven databehandling för att bekämpa den globala tidsbomben av neurodegenerativa sjukdomar.

Utmaning

Accelerera analys av forskningsdata med petabytes från German Center for Neurodegenerative Diseases, DZNE, i kampen mot Alzheimers.

Lösning

Minnesdriven databehandling med HPE Superdome Flex serverplattform.

4:08

"Vi behöver kraften av databehandling för att förstå dessa komplexa sjukdomar på många olika nivåer: genomik, hjärnavbildning och patientövervakning över tid. Modern medicin kommer att kopplas till databehandling."

Professor Joachim L. Schultze, Ph.D., Director

Resultat

DZNE har uppnått 100 gånger snabbare databehandling än vad som tidigare var möjligt för de viktiga databehandlingsanalyser som krävs för att kunna ställa diagnoser och ge behandling i ett tidigt stadie.

Relaterade fallstudier