Påskynda din framgång i den digitala eran

Bli en snabb, konkurrenskraftig och 5G-färdig leverantör av digitala tjänster (DSP). HPE digital infrastruktur, virtualiserade lösningar och rådgivningstjänster gör det möjligt för leverantörer av kommunikationstjänster (CSP) att anta en servicecentrisk DSP-operativmodell.

+ visa mer

PÅSKYNDA DIN UTVECKLING TILL 5G

5G är inte bara nästa generations kommunikationsstandard, utan det är även en helt ny kommunikationsteknik som är speciellt utformad för att göra allt till en internet-uppkopplad ”sak” i vår vardag.

Omvandla till digital infrastruktur

Utnyttja ett 5G-färdigt och NFV-baserat Telco Cloud och vår serverportfölj för att få den flexibilitet du behöver för att konkurrera på marknaden.

Automatisera och tjäna pengar

Snabbare marknadsintroduktion, zero-touch-verksamhet och generera nya intäkter.

Utöka ditt digitala ekosystem

Leverera snabbt tjänster för att öka vinsten från video, interaktiva applikationer, mobila tjänster, IoT-anslutna enheter och kanten.

Lösningar för leverantörer av telekommunikationstjänster

              

1. "Gartner Magic Quadrant for Operations Support Systems", Amresh Nandan, Martina Kurth, Maresh Marimuthu, January 17, 2019. Gartner stöder inte någon leverantör, produkt eller tjänst som visas i sina forskningspublikationer och rekommenderar inte teknikanvändare att endast välja de leverantörer med högst betyg eller annan beteckning. Gartner:s forskningspublikationer består av åsikter från Gartner:s forskningsorganisation och bör inte tolkas som faktiska uttalanden. Gartner frånsäger sig alla uttryckliga eller underförstådda garantier avseende denna forskning, däribland utfästelser rörande säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål.