MÖT DINA STÖRSTA UTMANINGAR INOM MOLNET MED HPE

Att gå över till molnet är inte en fråga om varför utan snarare om när och hur. Molnet lovar hastighet, flexibilitet och kostnadsbesparingar – men att kunna ta vara på molnets fulla värde kräver att man löser svåra utmaningar såsom datagravitation, säkerhet, efterlevnad av regelverk, kostnadshantering och behovet av organisationsförändringar. HPE kan hjälpa ditt företag att navigera komplexiteten som molnet många gånger innebär och accelerera din digitala transformation med en beprövad metodik som transformerar människor, processer och teknik.

+ visa mer

Använd en hybridstrategi

Placera var och en av dina applikationer i sin perfekta miljö samtidigt som du skapar en sömlös upplevelse mellan offentlig och privat infrastruktur. Maximera lätthet och flexibilitet samtidigt som du behåller kontrollen.

Skapa en omfattande plan för molnet

Gör ett affärsstrategi, få intressenter ombord, ta itu med människor och bearbeta problem tillsammans med moderniseringen av din teknik samtidigt som du gör en plan för dina applikationer.

Bygg lösningar med ledande molnleverantörer

Integrera din privata infrastruktur med Azure, AWS, Google Cloud Platform och andra offentliga molnlösningar för att skapa ett hybridmoln i företagsklass.

Kontrollera och optimera molnets kostnader

Placera varje applikation där den kan köras så effektivt som möjligt för att maximera besparingarna som molnet erbjuder. Skaffa hybridmoln som en tjänst med HPE GreenLake och betala bara för det du använder.

Skaffa hybridmoln

VARFÖR HYBRIDMOLN?

Appar som enkelt kan flyttas till molnet är redan där. Under tiden förblir två av tre appar på lokala implementeringar på grund av problem såsom datagravitation, suveränitet, efterlevnad, kostnad och ömsesidigt beroende av andra system. Detta gör att företag blir fast mellan gammalt och nytt och kämpar för att nå sina transformationsmål inom en komplex och dubbel IT-driftsmiljö.

+ visa mer
Innovera snabbare på alla nivåer med molnupplevelsen

HPE tillhandahåller flexibilitet i appar och data överallt – edge, moln och datacenter – eliminerar komplexitet och silos, driver hastighet och flexibilitet med vanliga verktyg, processer och automatisering. Vi hjälper dig att ta itu med de appar som inte är byggda för molnet och dessutom längs vägen till en enhetlig och modern molnstrategi.

 • För med dig molnupplevelsen till dina appar som inte är byggda för molnet med HPE Container Platform
 • Containerisera monolitiska applikationer för att förbättra effektiviteten, öka flexibiliteten och erbjuda portabilitet – bygga om och omforma appar som behöver flyttas över till molnet
 • Gå över till flexibla DevOps-processer med HPE Pointnext Services
 • Strömlinjeforma din utvecklingsprocess och utnyttja mikrotjänster för att snabbt bygga och distribuera applikationer
Flytta till hybridmoln

BYGG OCH KÖR EN PLAN FÖR MÄNNISKOR, PROCESSER OCH TEKNIK

Att hitta rätt blandning av moln för dina appar och data kan vara en utmaning men att navigera i de organisatoriska utmaningar som finns kring antagandet av molnet kan vara lika svårt som att hantera äldre infrastruktur. Vi hjälper till att anpassa din organisation för att bygga en molnklar kultur och anamma flexibla strategier.

+ visa mer
Det genomsnittliga företaget har uppnått mindre än
20 %
en antagning av offentliga eller privata moln. 2

Skapa en omfattande plan för molnantagande

HPE hjälper dig med allt från att få dina intressenter ombord med en hybridmolnstrategi på hög nivå till att lösa arbetsbelastnings- och infrastrukturkomplexitet samt implementera nya processer – allt du behöver för att transformera till en komplett moln-struktur. Vår process inkluderar:

 • Bygga ett affärsstrategi för hybridmoln
 • Hjälpa dig att bestämma den rätta blandningen av offentliga och privata moln
 • Modernisera din infrastruktur för att möjliggöra automatisering
 • Att skapa och genomföra en migrationsplan för dina applikationer
 • Etablera en bas för frågor som rör molnet för att driva organisationsförändringar

FÖRSTÅ UTMANINGARNA SOM FINNS MED ATT GÅ ÖVER TILL HYBRIDMOLN

Det finns många olika typer av komplexitet som ligger i grunden för en migration av applikationer till molnet. Även enkla och direkta projekt kan gå fel när saker såsom applikationsberoenden, driftstopp, testplaner, kritisk leverantörsstöd och nätverkskontroller inte tas med i beräkningarna. För mer komplexa migreringar finns följande vanliga fallgropar som bör undvikas:
 

 • Att inte involvera viktiga intressenter från början: utan tillräcklig planering och investering som involverar alla berörda intressentgrupper kan projekt snabbt spåra ur. Om det slutgiltiga affärsvärdet av att flytta till molnet dessutom inte har accepterats allmänt kan små motgångar enkelt sätta hela projektet i fara.
 • Inte ta sig tiden att noggrant utvärdera hur var och en av dina applikationer ska hanteras. Ramverket ”6R” kräver att varje applikation ska bedömas mot en uppsättning överväganden som låter dig avgöra om de ska ”tas ur drift, behållas, återköpas, återupplivas, omformas eller omstruktureras.” Om du inte gör detta kan det resultera i appar som inte är optimerade för sina miljöer och är kostsamma att köra.
 • Att inte kunna ta itu med ”människor och process” i ekvationen: applikationer är bara en del av varje övergång till molnet och är eventuellt inte den svåraste att hantera. Molnet hotar status quo och om du inte ger ditt team nya färdigheter och skapar nya processer är dina ansträngningar att flytta till en molnbaserad paradigm sannolikt dömda att misslyckas.

Tillhörande resurser
Doppler: problem med datagravitation
Navigera i molnets mest utmanande hinder: din personal

BÄSTA PRAXIS FÖR ATT SKAPA EN STRATEGI

Att engagera en bred grupp intressenter från början, känna till företaget ”anledningar” för att övergå till ett molnbaserad strategi och ha en plan för människor och processer är alla avgörande för att vara framgångsrik i ditt antagande av molnet. En bra transformationsplan behandlar dessa frågor:
 

 • Applikationer
 • Ekonomi
 • Kontroll, risk och efterlevnad
 • Hantera förändringar
 • Serviceverksamheter
 • Säkerhet


Att etablera en bas för frågor som rör molnet (CBO) – ett permanent operativt och styrande organ – för att styra och vägleda alla aspekter av ditt molnprogram kan hjälpa till att säkerställa framgång.


Tillhörande resurser
Så använder du molnet på rätt sätt – de sju bästa metoderna för framgång
Infograf: normativ metod för appmigrering
Lösningsöversikt om HPE:s transformeringsprogram för molnet
Skaffa hybridmoln

FÅ HYBRIDMOLN SOM EN TJÄNST MED HPE GREENLAKE

Att frigöra tillväxtpotential för ditt företag samtidigt som kostnaderna reduceras är löftet som molnet för med sig men undvika att resurser och överutgifter går till spillo kräver optimering av applikationer för moln, placera var och en i sin rätta miljö och bibehålla insynen i prestandan och resursförbrukningen.

+ visa mer
79 %
av företag som börjar använda molnet ser tre eller fler fördelar med det. 3

Kontrollera och optimera molnets kostnader

Förenklar verksamheterna för att hjälpa dig att reducera risken och accelerera antagandet av molnet med HPE GreenLake Hybrid Cloud som är en agnostisk multi-moln- och multi-stack-hanterad tjänst för offentliga och privata moln.

 • Välj bland ett brett utbud av tjänster för dina arbetsbelastningar
 • Ha alltid kapacitet till hands för att bemöta behovet
 • Betala endast för det du använder
 • Få ytterligare tjänster per behov för att driva vissa delar av eller hela din IT-stack
 • Hantera privata och offentliga moln från ett enda ställe
Skaffa hybridmoln

BYGG LÖSNINGAR MED LEDANDE MOLNLEVERANTÖRER

Våra konsulter kan hjälpa dig att snabbt gå över till hybridmoln utan störningar i företaget genom att utnyttja certifiering på högsta nivå och mer än tusen framgångsrika interaktioner med molnet.

Hybridmoln i aktion
Philips logotyp

När Philips stärker sjukhus vinner patienterna

Philips vision för att förbättra mänsklighetens hälsa och välbefinnande handlar om att hjälpa världens sjukhus att behärska sammanhängande vård, från end-to-end: patient till vårdgivare och tillbaka till patient igen.

Utmaning

Digitalisering har möjliggjort betydande framsteg men har också komplicerat IT och lagt till ny komplexitet och kostnader. Att utnyttja den offentliga molnkapaciteten är lockande men innebär samtyckande eller juridiska problem.

Lösning

Philips utrustar sjukhus med "bäst av båda världar" -tekniker för att hålla applikationer med kritisk vård lokalt, säkert och under kontroll, samtidigt som de utnyttjar det allmänna molnet där det passar.

"Med HPE hittade vi en samarbetspartner som kan stödja oss globalt för att lansera våra hybridmolnskapaciteter."

Jaime Gamboa, Philips

Resultat

Philips ”smarta sjukhus”-processer hjälper vårdgivare att leverera patientvård från end-to-end, från datainsamling hemma genom inlägg, diagnostik, övervakning, behandling och uppföljning på sjukhus.

Relaterade fallstudier