Rekommenderas för dig
Hjälper företag tillbaka till jobbet
Hjälper företag tillbaka till jobbet
HPE:s nya lösningar för att återvända till arbetsplatsen nyttjar en serie IoT-baserade lösningar som är inriktade på spårning av social distansering, feberdetektering, platsbaserade varningar med mera för att hjälpa till att skapa en säker arbetsmiljö för dig och dina anställda.
Se hur

Hjälper företag att utvecklas och växa för framtidens arbete

Arbetsplatser utvecklas tillsammans med hur vi gör affärer. Organisationer investerar i digital transformation för att accelerera sin tillväxt, svara snabbare på efterfrågan och kommunicera mer effektivt med sina kunder. Anställda ska inte behöva anpassa sig till arbetsplatsen – arbetsplatsen ska anpassas till de anställdas behov och överbrygga klyftan mellan den digitala och fysiska världen.

+ visa mer
Läs om att hantera utmaningarna med att bygga en hybrid arbetsplats

Vi på HPE har åtagit oss att erbjuda dig den digitala teknik som är viktig för ditt företag och som gör att du kan agera och reagera under hela den här krisen. Vi kan snabbt ta itu med de viktigaste problemen som ditt företag står inför och låta det återhämta sig samt hjälpa dig behålla kontinuiteten. Arbetsplatsens definition förändras snabbt, från att säkert möjliggöra distansarbete till att tillhandahålla ytterligare kapacitet där du behöver den som mest. Och dessa ändringarna kommer inte att vara tillfälliga. Verksamheter brottas med att leverera en kvalitetsupplevelse så att anställda kan arbeta var och när som helst.

KOMMANDE OCH ON-DEMAND-WEBINARS OM FÖRETAGSKONTINUITET

Webbseminarium on-demand
World Watch – hybrid arbetsplats: En omdefinierad medarbetarupplevelse

Se hur ny hybrid arbetsplatsteknik förbättrar samarbetet och medarbetarnas upplevelse när vi firar Employee Appreciation Day med företagsledare från IDC, AMD och HPE.

Webinar on-demand
VDI-strategier för en utspridd arbetskraft

Lyssna på våra experter när de diskuterar bästa praxis och strategier för att designa en VDI-tjänst som förbättrar medarbetarnas produktivitet och är lätt att hantera, distribuera och skala för ditt företag.

Få vår expertis skräddarsydd efter dina omedelbara behov

Upprätthåll produktivitet och affärskontinuitet med en hybridstrategi. Vi hjälper dig att leverera en smidig upplevelse över olika arbetsplatser och för samman människor och teknik som låter dig frigöra all produktivitet och potential – oavsett fysisk plats.

+ visa mer
Små och medelstora företag

Lösningar för virtuella arbetsplatser och distansarbete gör att anställda förblir produktiva. Vi är här för att hjälpa dig att skapa den bästa IT-lösningen för att ta er dit – från fjärrstyrd skrivbordsdelning och virtualiseringslösningar till digitala arbetsplatser. Lösningar för att arbeta hemifrån samt virtualisering för små och medelstora företag kan snabbt och effektivt konfigureras med en fjärrinfrastruktur.

Hälso- och sjukvårdspersonal och räddningstjänsten

Uppdragskritiska anslutningar och snabba svarstider är avgörande för sjukhus och räddningstjänsten. Med HPE Pointnext Services, Aruba-åtkomstpunkter och Aruba User Experience Insight hjälper vi dig att säkerställa både snabb och kontinuerlig åtkomst för kritiska applikationer genom sjukvård med ”snabb respons”. Aruba erbjuder även lösningar för läkare på distans som behöver säker åtkomst till patientjournaler.

Virtuell utbildning och callcenter

När callcenter tvingas arbeta på distans och de flesta skolor fokuserar på virtuell undervisning och distansutbildning är det avgörande med högpresterande tillförlitlighet för att få tillgång till register och resurser på ett säkert sätt. Aruba erbjuder lösningar för utbildning på distans och callcenters med IAP-VPN eller Remote Access Points (RAP).

Upptäck hur vi har hjälpt till med verkliga problem på nya hybrida arbetsplatser

Gå över till telemedicin på extremt kort tid med ett flexibelt nätverk

Vancouver Clinic var tvungna att snabbt gå över till telemedicin och distansarbete för att leverera patientvård. Så gjorde de allt på rekordtid.

Upptäck hur Netherlands Cancer Institute ägnar mer tid åt patienter än åt IT-resurser

Krävande forskningsprojekt och dynamiska kliniska tjänster kräver avancerad IT-flexibilitet och -prestanda. HPE ProLiant och HPE Synergy levererar högpresterande och extremt flexibel infrastruktur till NCI vilket i sin tur hjälper dem att skapa avancerade upptäckter inom nya cancerbehandlingar samtidigt som vårdpersonal kan spendera mer fokuserad tid på patientvård.

Hur kan du flexibelt finansiera och modernisera det du behöver just nu?

Förmågan att snabbt öka kapaciteten och leverera en sömlös upplevelse för hela den distribuerade arbetsplatsen är viktigare än någonsin. HPE GreenLake för samman molnets hastighet och smidighet och skapar en ”som tjänst-modell” där dina applikationer och data redan finns.

Se fler fallstudier

Vad kan en hybrid arbetsplats göra för dig?

Möjliggör säkert distansarbete med en virtuell desktopinfrastruktur

Välj rätt lösningar för din virtuella desktopinfrastruktur så att du kan navigera kraven på en säker och produktiv arbetsstyrka på distans. Hitta ett omfattande sortiment av VDI-lösningar som är skapade för att leverera säker och effektiv åtkomst till applikationer och data och stödja ett stort antal krav från användare.

Garantera att anställda säkert kan återvända till kontor och andra arbetsplatser

HPE:s lösningar för att återgå till kontoret använder insikter från realtidsdata för snabbare, mer exakta, automatiserade arbetsmiljö- och säkerhetsrutiner.

Garantera medarbetarnas produktivitet genom applikationer som underlättar samarbete

Garantera ditt teams säkerhet i en arbetsvärld utan gränser med sömlös och säker tillgång till företagets resurser. HPE Pointnext Services kan hjälpa dig att snabbt skapa både säkra och pålitliga anslutnings- och samarbetsverktyg för anställda som jobbar på distans. Aruba Remote Access Points (RAP) används frö att expanderar nätverksanslutningar för mobila anställda både snabbt och säkert. Aruba VIA VPN erbjuder en robust och extremt skalbar VPN med virtuell tillhandahållning, säkerhet på flera nivåer samt hantering på distans.

Nya sätt att arbeta på kräver ett nytt förhållningssätt när det gäller lagring

Oöverträffade IT-utmaningar och oförutsägbara krav är en enorm utmaning som påverkar verksamheter med ökade applikationsbelastningar och snabba reduceringar i lagringskapacitet. Vi kan hjälpa dig att snabbt lindra prestandan och kapacitetsbegränsningarna samt möta oväntade krav med HPE Nimble Storage. Vi hjälper dig också med att frigöra utrymme i dina datacenter genom att migrera icke-nödvändiga data till molnet och dra nytta av HPE Cloud Volumes.

Bevara IT-teamets kapacitet genom fjärrhantering och lösningar med IT-automatisering

Dra nytta av vårt erbjudande som ger anställda på distans möjlighet att hantera kritiska arbetslaster. Dessa verksamhetskritiska lösningar erbjuder omedelbar hantering från edge till molnet till grundläggande IT-resurser över viktiga arbetsbelastningar såsom SAP och databaser. Tjänster som övervakar, driver och optimerar din infrastruktur och applikationer samt levereras konsekvent och globalt för att tillhandahålla dig enhetlig kontroll och låta dig fokusera på innovation.

Resurser som är här för att hjälpa till

Hur kan vi hjälpa till att finansiera det du behöver göra?

Vi kan hjälpa dig för att bibehålla företagskontinuiteten och hantera kassaflödet med finansiella lösningar för alla dina resurser som hjälper till att generera kassaflöde från befintliga tillgångar, anpassa betalningar till din budget och lindra kapacitetsbelastningar.

Generera kontanter från tillgångar

Påskyndad migration

Konvertera befintliga IT-resurser till en inkrementell kontantkälla medan du fortfarande kan använda systemen.

Tekniskt återköp

Töm dina förrådsrum och få pengar direkt i fickorna. Använd överskottsteknik för att generera kapital.

Skjut upp eller minska utgifterna

Införskaffa nu och betala senare

Ta vara på vår 90-dagars försenade betalningsstruktur för att underlätta strama budgetar.

2020 hjälpprogram för betalningar

Skaffa de IT-resurser som ditt företag behöver redan idag med reducerade betalningar under resten av 2020 för att hjälpa till att klara av tillfälliga utmaningar med kassaflödet.

Matcha betalningen till hur mycket du använder dina resurser

Dra ut på implementeringskostnaderna

Skaffa databehandlings- och lagringskapacitet redan nu med flexibiliteten som låter dig konfigurera, testa och implementera systemen innan du betalar. Implementeringsschemat kan förlängas med 12 månader.

Skapa kapacitet som ger dig sinnesro

Certifierad förägd teknik

Använd föregående generationens teknik från HPE för att möta din budget eller omständigheterna. Certifierad och konfigurerad enligt dina specifikationer.

Korttidsuthyrning

Hyr certifierad, begagnad och fabrikskonfigurerad teknik som finns tillgänglig med garanti och behörighet för supporttjänster.

Ytterligare support och tjänster som gör att ditt företag kan ta steget till nästa fas av produktivitet

Vi har ett åtagande mot våra kunder dygnet runt under denna kris och garanterar att uppfylla våra support- och leveransförpliktelser för att hjälpa dig att minimera tjänsteförluster och bibehålla företagskontinuiteten. Och för att mildra inverkan på tillgängligheten av delar har vi fördubblat vårt lager med delar som har hög användning och minskat avståndet mellan dem och våra kunder.

Vi erbjuder förbättrade tjänster som låter personal hantera dina kritiska arbetsbelastningar från en säker plats. Våra erfarna HPE-medarbetare har expertisen som behövs för att säkerställa din verksamhetskontinuitet och vi erbjuder HPE MyRoom Visual Remote Guidance-verktyg som låter dig arbeta på distans.

Vad kan vi göra mer för att hjälpa ditt företag?

Utgå ifrån den här IT-checklistan för ditt nya normala

Läs om molnaktiverade tjänster för desktop virtualisering