Utforska resan med artificiell intelligens för ett datastyrt företag
Utforska resan med artificiell intelligens för ett datastyrt företag
Vill ni starta eller skala era AI-initiativ snabbt? Framtidsanalytiker kartlägger utmaningarna och rekommendationerna för de sex bästa möjligheterna ni kan dra nytta av.
Läs mer
Utforska resan med artificiell intelligens för ett datastyrt företag
Utforska resan med artificiell intelligens för ett datastyrt företag
Vill ni starta eller skala era AI-initiativ snabbt? Framtidsanalytiker kartlägger utmaningarna och rekommendationerna för de sex bästa möjligheterna ni kan dra nytta av.
Läs mer

Omvandla data till effektivitet och en konkurrensfördel med AI

AI har den unika förmågan att extrahera innebörd från data när du kan definiera hur svaret ser ut men inte vet hur du tar dig dit. AI kan förstärka mänskliga förmågor och omvandla exponentiellt växande data till insikter, åtgärder och värde. Navigera genom detta snabbföränderliga fält och förverkliga möjligheterna med AI,  maskininlärning, djupinlärning och dataanalys överallt, från IoT via molnet till datacenter med HPE som er pålitliga AI-partner.

+ visa mer

Innovationer
ACCELERERA FRAMGÅNGEN AV DITT NÄSTA AI-PROJEKT

Att få AI att fungera korrekt börjar med ditt företag och innebär datastrategi, rätt expertis och ett snabbt växande ekosystem av leverantörer. HPE erbjuder förintegrerade och testade referenslösningar för AI-användning för att styra och utveckla dina AI-initiativ snabbt. 

ACCELERERA FRAMGÅNGEN AV DITT NÄSTA AI-PROJEKT

Att få AI att fungera korrekt börjar med ditt företag och innebär datastrategi, rätt expertis och ett snabbt växande ekosystem av leverantörer. HPE erbjuder förintegrerade och testade referenslösningar för AI-användning för att styra och utveckla dina AI-initiativ snabbt. 

Schemalagt underhåll och kvalitetskontroll
Tal- och språkbehandling
Videoanalys och övervakning
Mycket autonom körning
Driv din AI-strategi snabbt och kostnadseffektivt
Schemalagt underhåll och kvalitetskontroll
2:23
Schemalagt underhåll och kvalitetskontroll

Förbättra produktion, tillverkning och handel genom ett öppen ramverk för IT/OT-integration. Lösningen schemalägger det bästa underhållet, fattar beslut om automatiserade åtgärder och förbättrar processerna för kvalitetskontroll genom att implementera AI-baserade tekniker för datorsyn

Läs det tekniska faktabladet
Tal- och språkbehandling
03:28
Tal- och språkbehandling

Förvandla ostrukturerade ljuddata till insikt och intelligens och automatisera förståelsen för talat och skriftligt språk av maskiner genom att tillämpa naturlig språkbehandling, tal till text-analys, biometrisk sökning eller övervakning av samtal i realtid. 

Läs denna sammanfattning
Videoanalys och övervakning
Videoanalys och övervakning

Analysera video automatiskt för att upptäcka händelser, avslöja identitet, miljö och människor och få operativ insikt med system med edge-till-kärnan för videoanalys för ett brett utbud av arbetsbelastning och driftsförhållanden.

Läs faktabladet
Mycket autonom körning
Mycket autonom körning

Bygg upp en omfattande plattform för intag av data som gör det möjligt för utvecklare att bygga den optimala HAD-lösningen (högt autonom körning) som är anpassad för tjänster med öppen källkod, maskininlärning och neurala nätverk med djupinlärning.

Se den teknologiska planen för HAD
Driv din AI-strategi snabbt och kostnadseffektivt
Driv din AI-strategi snabbt och kostnadseffektivt

En tjänst som erbjuder kapacitet och planering på begäran och som kombinerar det offentliga molnets smidighet och ekonomi med den lokala IT-verksamhetens säkerhet och prestanda.

Läs mer om GreenLake

Heltäckande AI och avancerad analys från HPE

Expertisen och partnerekosystemet som skapar en helhetsbild och hjälper dig att uppnå verkliga värden, snabbt. Rätt infrastruktur och konsumtionsekonomi för att hjälpa dig skala upp och ut tills AI blir en naturlig del av ditt företags struktur och kultur.

Framgång i praktiken
Seagate logotyp

Seagate omvandlar tillverkningen med djupinlärning från kant till moln

Seagate transformerade kvalitetssäkringen av tillverkningen med hjälp av djupinlärning och förflyttade beslutsfattandet närmare kanten, där det gör mest nytta för produktkvalitet och processeffektivitet.

Utmaning

Seagate genererar cirka 15 miljoner bilder varje dag. Informationen som de levererar är värdefull, men ingen mänsklig operatör kan se allt.

Lösning

Sömlös integration mellan HPE Apollo och NVidia driver en AI-miljö som, i själva verket, är en superdator för maskininlärning som maximerar värde och ger stöd för bättre beslut.

"Vi kan vidta åtgärder direkt när ett problem visar sig, och förhindra att detta problem påverkar någon av våra produkter."

Bruce King, Seagate Technology

Resultat

Seagate kan nu inhämta värdefull information som gör att de kan se och förstå saker som mänskliga operatörer tidigare inte har kunnat se.

Se videon
Lösningen på problemet
Relaterade fallstudier

Finansiera era artificiella intelligens-initiativ

Aktivera AI i er verksamhet med en IT-investeringsstrategi som hjälper er att frigöra kapital som fångats i er gamla infrastruktur, optimera molnkostnader och smidighet och påskynda migrationen till ny teknik och innovationer.

Transformera er ekonomi

HPE Financial Services anpassar sig till er IT-investeringsstrategi för tillväxt och innovation.

Skapa
Investeringssmidighet och kapacitet för att påskynda innovationen

Optimera

Kostnadsmodeller för er tillgångs-livscykel och för att frigöra kapital

Minska

Investeringsrisk med nya affärsmodeller som möjliggör innovation

Läs mer

Läs hur cirkulär ekonomi kan förvandla IT

Använd en ny strategi för hanteringen av IT-tillgångarnas livscykel med fokus på återmarknadsföring, återanvändning och reducerad energiförbrukning som kan minska era totala ägandekostnader och låsa upp ytterligare värden för verksamheten.

Hämta e-boken