HPE Ezmeral är en specialbyggd hybrid molnplattform för datavetenskap och analytiska arbetslaster

Bygg och accelerera moderna dataanalysinitiativ i stor skala med en komplett orkestrerad Kubernetes-containerplattform tillsammans med ett integrerat lager för beständig lagring och ML Ops för arbetsflöden inom datavetenskap. 

TRYCK PÅ BILDEN FÖR ATT ZOOMA IN

HPE GreenLake för containers

HPE GreenLake för containers drivs av HPE Ezmeral Runtime Enterprise och ger ett enhetligt kontrollplan för molnbaserade och icke molnbaserade applikationer som automatiserar och hanterar distributioner av containers lokalt, i publika moln och hybrider.

TRYCK PÅ BILDEN FÖR ATT ZOOMA IN

HPE GreenLake för ML Ops

Få snabbare värdetillväxt med operationaliserad ML i hela verksamheten med HPE GreenLake för ML Ops. Minska den typiska upphandlingscykeln för infrastruktur på sex till nio månader till några veckor.

TRYCK PÅ BILDEN FÖR ATT ZOOMA IN

HPE EZMERAL RUNTIME ENTERPRISE

HPE Ezmeral Runtime Enterprise är en säker, företagsanpassad plattform för att bygga och distribuera applikationer i stor skala i datacenter, flera moln och vid edge för ett brett utbud av AI- och analysarbetslaster.

TRYCK PÅ BILDEN FÖR ATT ZOOMA IN

HPE EZMERAL DATA FABRIC-BUTIK FÖR FILER OCH OBJEKT

En enda plattform för datahantering som sträcker sig från edge till molnet. Ge direkt dataåtkomst för äldre och moderna applikationer, AI och maskininlärningsapplikationer.

TRYCK PÅ BILDEN FÖR ATT ZOOMA IN

HPE EZMERAL ML OPS

HPE Ezmeral ML Ops operationaliserar kompletta processer i hela ML-livscykeln, accelererar datamodellens tidslinjer och reducerar tid till färdig produkt

TRYCK PÅ BILDEN FÖR ATT ZOOMA IN

HPE EZMERAL UNIFIED ANALYTICS

En enhetlig analysplattform moderniserar äldre data och applikationer med hybridanalyser och maskininlärning. Ger den skala och elasticitet som krävs för avancerad analys.


Ytterligare infrastruktur och förvaltning av programvara

TRYCK PÅ BILDEN FÖR ATT ZOOMA IN

Infrastrukturhantering

HPE OneView tar ett programvarudefinierat grepp på att hantera IT-infrastruktur med effektiv arbetsflödesautomatisering, en modern instrumentpanel och ett omfattande partnerekosystem.

TRYCK PÅ BILDEN FÖR ATT ZOOMA IN

Nätverkshantering

Aruba AirWave är den enda anslutna och trådlösa nätverkshanteringslösningen för flera leverantörer som är designad med mobila enheter, användare och applikationer i åtanke.

TRYCK PÅ BILDEN FÖR ATT ZOOMA IN

Serverhantering

Automatiseringslösningar erbjuder förbättrad operativ effektivitet, snabbare applikationsdistribution och reducerade kostnader genom smidig drift och strömlinjeformade processer.

TRYCK PÅ BILDEN FÖR ATT ZOOMA IN

Lagringshantering

Få fullständig insyn och granulär kontroll över lagringsinfrastruktur. Stärk användare med självbetjäningsåtkomst med en bred uppsättning konfigurationshanteringsverktyg, API:er och språkbibliotek.

Nyheter

HPE Ezmeral tillkännager GA för lansering av Enterprise Data och Unified Analytics

HPE Ezmeral levererar end-to-end-analyser som kopplar samman företagets datadrift med ML Ops.

Nyheter

HPE Ezmeral tillkännager GA för lansering av Enterprise Data och Unified Analytics

HPE Ezmeral levererar end-to-end-analyser som kopplar samman företagets datadrift med ML Ops.

Titta på de tekniska aspekterna

HPE GreenLake Marketplace

Kör olika användarfall och applikationer genom vårt ekosystem för tekniksamarbetspartner för HPE Ezmeral.

Besök marknadsplatsen

Ytterligare innehåll om HPE Ezmeral

Få tillgång till en samling grundläggande innehåll kring HPE Ezmeral-erbjudandet, inklusive tekniska applikationer och dokumentation.

Besök biblioteket

Öppen källkod @ HPE

Vi är engagerade i innovation med öppen källkod genom samarbete och är stolta över att vara en del av communityt om öppen källkod

Visa projekten