Anslut era produkter till HPE

Lås upp alla fördelar med er teknikinvestering med övervakning dygnet runt från HPE. Nå upp till 77 % reduktion av driftstopp, nära 100 % diagnostisk noggrannhet och en enda konsoliderad bild av er miljö. Få varningar före fel, automatisk samtalsloggning och delar skickade med HPE Proactive Care-tjänst och HPE Datacenter Care.  

+ visa mer

Låt er utrustning "ringa hem" gratis

Genom att distribuera HPE OneView med integrerat fjärrsupport kan era servrar, lagring och nätverksutrustning ringa till HPE för att utföra servicesamtal vid behov. Verktyget öppnar ett ärende, beställer nödvändiga delar, loggar hela processen och skickar diagnostiska data för att snabbt lösa problemet.

Självhanterad diagnostik

Lämna diagnostiken till HPE OneView - ingår i HPE Warranty eller Contractual Hardware Service-avtal - och fokusera på det som är viktigt.

Enkla servicesamtal

Servrar, lagring och nätverksutrustning kan ringa till HPE och initiera ett servicesamtal av sig själva.

Automatisk loggning

Vid den ovanliga händelsen av fel eller hårdvarufel ansluter HPE OneView automatiskt till HPE-callcenter och loggar händelsen.

Mobil supportportfölj

Dagens mobila värld kräver optimala fjärrkontrollfunktioner. HPE:s fjärrstyrda IT-tjänster erbjuder mobil support till er hårdvara och programvara så att ert företag kan förbli produktivt hela tiden.