En ny modell för modernisering av IT-verksamheter

Få hela din IT-miljö och verksamhet att flyta på. HPE Datacenter Care levereras av ett specialiserat team med HPE Pointnext Services-experter. Det är en helhetslösning med personlig och proaktiv support-strategi: skräddarsydda tjänster och prioriterad åtkomst till reaktiv support för din specifika multileverantörs-IT-miljö och dina riktade företagsresultat för att uppnå en mer flexibel molnlik modell.

+ visa mer

Så kan operativ expertsupport förbättra ditt datacenter

Genom att nyttja specialiserade kunskaper och metoder för att köra och övervaka kapaciteter och en konsumtionsbaserad IT-modell.

Optimera och modernisera dagliga uppgifter

Optimera och automatisera rutinuppgifter för att skapa en IT-miljö och ett team som är högpresterande och kostnadseffektivt.

Integrera teknik

Hantera all teknik med en enda leverantör att ringa, både lokalt och i molnet. 

Effektivisera leveransen

Utveckla era IT-verksamheter för att bli smidig, flexibel och molnlik så att ni enkelt kan anpassa er för att tillgodose företagets behov.

Expandera din Datacenter Care-miljö

Expandera er Datacenter Care-miljö med specialiserade kunskaper och metoder, kapacitet för att köra och övervaka och en konsumtionsbaserad IT-modell.

Framgång i praktiken
ERCOs logotyp

ERCO adderar fjärrhantering av infrastruktur till SAP

Genom att lägga till fjärrtjänster för driftsupport kunde ERCO, specialisten på arkitekturbelysning, hantera både sin kritiska interna IT-drift och marknadens snabbhet och innovation.

Utmaning

Ercos infrastruktur började bli gammal och företaget ville ha stabilare drift.

Lösning

Flytta operativa uppgifter till en tjänsteleverantör eftersom de inte är en strategisk uppgift för IT-avdelningen.

Vårt samarbete med HPE är mycket framgångsrikt. Vår IT-drift är nu stabilare och vi håller en högre kvalitetsnivå än tidigare.

Oliver Heid, chef för IT-avdelningen, ERCO

Resultat

IT ser färre störningar tack vare stabilare IT-drift, vilket gör IT-avdelningen tillgänglig för den digitala transformationen.

Relaterade fallstudier