En ny modell för modernisering av IT-drift

Få hela din IT-miljö och verksamhet att flyta på. HPE Datacenter Care levereras av ett specialiserat team med HPE Pointnext Services-experter. Det är en helhetslösning med personlig och proaktiv support-strategi: skräddarsydda tjänster och prioriterad åtkomst till reaktiv support för din specifika multileverantörs-IT-miljö och dina riktade företagsresultat för att uppnå en mer flexibel molnlik modell.

+ visa mer

Hur operativ expertsupport kan förbättra ditt datacenter

Använd specialiserade kunskaper och metoder, kör och övervaka funktionerna, och en konsumtionsbaserad IT-modell.

Optimera och modernisera dagliga uppgifter

Optimera och automatisera rutinuppgifter för att skapa en högpresterande kostnadseffektiv IT-miljö och personal.

Integrera teknik

Hantera all teknik genom att ringa en enda leverantör, både på plats och i molnet. 

Effektivisera leveransen

Utveckla er IT-drift till att vara smidig, flexibel och molnlik samt lätt anpassningsbar för att möta företagets behov.

Expandera din Datacenter Care-miljö

Expandera er Datacenter Care-miljö med specialiserade kunskaper och metoder, kör och övervaka funktionerna och en konsumtionsbaserad IT-modell.

Framgång i praktiken
ERCO:s logotyp

ERCO lägger till fjärrhantering av infrastruktur till SAP

Genom att lägga till fjärrtjänster för driftsupport kunde den arkitektoniska belysningsspecialisten ERCO hantera både dess kritiska interna IT-drift och marknadens snabbhet och innovation.

Utmaning

Erco:s infrastruktur började bli gammal och företaget ville ha stabilare drift.

Lösning

För över operativa uppgifter till en tjänsteleverantör eftersom dessa inte är en strategisk uppgift för IT-avdelningen.

Vårt samarbete med HPE är mycket framgångsrikt. Vår IT-drift är nu stabilare och vi håller en högre kvalitetsnivå än tidigare.

Oliver Heid, chef för IT-avdelningen, ERCO

Resultat

IT ser färre störningar tack vare stabilare IT-drift vilket gör IT-avdelningen tillgänglig för den digitala transformationen.

Relaterade fallstudier