HELTÄCKANDE IT-RÅDGIVNING

Er organisation behöver en förenklad, sömlös och enhetlig trådbunden/trådlös plattform för att möjliggöra större intäkter, minskade kostnader och fortsatt efterlevnad. Med över 40 års erfarenhet av nätverkstjänster för flera leverantörer och 7 600 nätverks- och röstcertifierade proffs har vi vad som krävs för att  hjälpa er att planera och distribuera komplexa och affärskritiska lösningar samt avhjälpa kostsamma installations- och konfigurationsfel. Dessa nätverkstjänster är ett praktiskt och heltäckande program som inkluderar projekthantering, implementering och integration av flera leverantörer.

+ visa mer

En serie pragmatiska steg

Vi hjälper er att utveckla och genomföra er färdplan med vår heltäckande strategi för nätverkstransformation. Optimera befintliga investeringar i flera leverantörer, minimera riskerna och ta en tydlig väg mot nätverksinteroperabilitet inuti datacentret och utåt.

Förenkla och främja ert nätverk

Våra tjänster för nätverksvirtualisering är utformade för att vägleda och hjälpa er med era investeringar i överlagrings- och underlagringsteknik för nätverksinfrastruktur. Vår kompletta livscykelstrategi inkluderar planering, utvärdering, design, integration och dokumentation.

Skydda ert nätverk

Vår heltäckande livscykelstrategi för nätverksskydd hjälper er att identifiera, designa och implementera teknik för nätverkssäkerhet som kan säkra data i molnet, datacentret, campus och IoT-miljön, såväl som data i transit.

FRAMGÅNG I PRAKTIKEN
Wirral University Teaching Hospital-logotyp

Sjukhus gör patienter (och deras upplevelse) bättre

Wirral University Teaching Hospital kan nu leverera de tjänstenivåer som dess patienter kräver (och tillgodose framtida efterfrågan) genom användning av en ny ”core-to-edge (inifrån-och-ut)”-lösning.

Utmaning

Wirrals åldrande trådbundna nätverk som ofta fick avbrott var dyrt att underhålla och stödde inte mobila enheter vid patientsängarna samt annan ny teknik som förbättrar patientupplevelsen.

Lösning

Wirral utnyttjade HPE:s expertis för att distribuera en integrerad HPE och Aruba inifrån-och-ut nätverkslösning med noll driftstopp för maximalt utbyte för patienten.

“ HPE Pointnext Services-teamet är aktivt involverat i kunskapsöverföring för att stärka vårt interna team när det gäller hur man ska hantera en lösning och få ut maximalt av den.”

Phil Scott, leveranschef och chef för informationsteknik, Wirral universitetssjukhus

Resultat

Den nya “core-to-edge” nätverkslösningen har maximerat elektroniska register, säkerställt en sömlös erfarenhets- och kunskapsöverföring, minimerat driftsavbrott och störningar och förberett för framtida tillväxt.