Lås upp data från den anslutna världen

Använd kraften från artificiell intelligens, data och avancerad analys för att få insikter, skapa betrodda transaktioner och använda intelligens på revolutionära, etiska och säkra sätt. Innovera och transformera hur människor och maskiner arbetar tillsammans från edge till molnet. HPE hjälper er att producera AI-drivna och automatiserade affärsresultat genom att arbeta nära er data, verksamhet och IT-team.

+ visa mer

Driftsätta artificiell intelligens

Praktiska användningsfall av artificiell intelligens kommer att definiera ert företag. Ni behöver rätt expertis, data, AI-verktyg, teknik, partnerekosystem och ekonomi för att utveckla och driftsätta er artificiella intelligens.

Ni behöver mer än teknik

Först bör ni rikta ert team mot en gemensam vision. Identifiera resultat och utmaningar; utforska användningsfall; och utveckla en plan på hög nivå. 

Identifiera era behov

Bevisa sedan värdet av AI och blockkedja i er miljö med utvalda användningsfall som anpassas utefter era affärsbehov.

Hantera förändringen

Avslutningsvis behöver ni utveckla era lösningar, korrelera nya användningsfall, erbjuda konsumtionsbaserade modeller och hantera förändringar med pågående support och utbildning.

HPE AI och datadrivna tjänster

Endast HPE har expertis, edge till kärna-tekniker och partnerekosystem som hjälper er att utforska olika användningsfall, experimentera med AI och datatekniker och bygga lösningen för att bli verksamhets-redo.