Lås upp data från den anslutna världen

Använd kraften från artificiell intelligens, data och avancerad analys för att få insikter, skapa betrodda transaktioner och använda intelligens på revolutionära, etiska och säkra sätt. Innovera och transformera hur människor och maskiner arbetar tillsammans från edge till molnet. HPE hjälper er att producera AI-drivna och automatiserade affärsresultat genom att arbeta nära er data, verksamhet och IT-team.

+ visa mer

Driftsätta artificiell intelligens

Praktiska användningsfall av artificiell intelligens kommer att definiera ert företag. Ni behöver rätt expertis, data, AI-verktyg, teknik, partnerekosystem och ekonomi för att utveckla och driftsätta er artificiella intelligens.

Ni behöver mer än teknik

Först bör ni rikta ert team mot en gemensam vision. Identifiera resultat och utmaningar; utforska användningsfall; och utveckla en plan på hög nivå. 

Identifiera era behov

Bevisa sedan värdet av AI och blockkedja i er miljö med utvalda användningsfall som anpassas utefter era affärsbehov.

Hantera förändringen

Avslutningsvis behöver ni utveckla era lösningar, korrelera nya användningsfall, erbjuda konsumtionsbaserade modeller och hantera förändringar med pågående support och utbildning.

UTFORSKA AI-ANVÄNDNINGSFALL

Våra kunder använder AI i en mängd olika applikationer. Nedan följer ett urval av lösningar som våra experter kan hjälpa dig med att aktivera för ditt företag.

+ visa mer

Videoanalys och övervakning

Spridningen av flöden med videor och stillbilder i dagens samhälle gör det svårt att övervaka och analysera varje källa och datainmatning manuellt. AI-driven videoövervakning utnyttjar databehandlingsalgoritmer för att uppfatta data och maskininformation för att tolka, dra slutsatser och göra förutsägelser.

Tal- och naturligt språkbearbetning

Naturligt språkbearbetning som stärks av AI (NLP) representerar en ny era i interaktioner mellan människor och datorer. Att bearbeta ett komplext och djupt rotat mänskligt fenomen såsom språk kräver både stor databehandlingsprestanda och intelligent NLP-teknik.

Infrastruktur för autonoma fordon på hög nivå

Teknologier med autonoma fordon lovar att reducera mängden trafikolyckor samt trängsel och de mer tid. Den autonoma fordonstekniken är avsedd att störa transportbranschen med djupt långsiktiga konsekvenser för vårt samhälle.

Digitalt schemalagt underhåll och kvalitetskontroll

Oväntade fel i tillgångar och till och med regelbundet schemalagd underhåll kan vara kostsamma när det gäller driftstopp, förlorad produktivitet och risker. AI-driven schemalagt underhåll hjälper till att förhindra detta genom att utnyttja data och förutsägelser för att identifiera när förebyggande underhåll behövs.

HPE AI OCH DATADRIVNA TJÄNSTER

Endast HPE har expertis, edge till kärna-tekniker och partnerekosystem som hjälper er att utforska olika användningsfall, experimentera med AI och datatekniker och bygga lösningen för att bli verksamhets-redo.