Bygg den bästa UNIX verksamhetskritiska miljön

Effektivisera verksamheten med ett mycket integrerat  UNIX -operativsystem med verktyg som leverar högsta tillförlitlighet, tillgänglighet och säkerhet för  verksamhetskritiska HPE Integrity-servrar. HP-UX erbjuder en dynamisk, säker, och enhetlig miljö och är förintegrerad för verksamhetskritiska  HPE Integrity-servrar.

+ visa mer

INNOVATIONER
Välj rätt driftsmiljö för dig

Uppfyll dina specifika UNIX verksamhetskritiska krav. HP-UX har fyra verksamma miljöer anpassade till specifika behov.

Välj rätt driftsmiljö för dig

Uppfyll dina specifika UNIX verksamhetskritiska krav. HP-UX har fyra verksamma miljöer anpassade till specifika behov.

Base OE (BOE)
Servervirtualisering OE (VSE-OE)
Hög tillgänglighet OE (HA-OE)
Datacenter OE (DC-OE)
Base OE (BOE)
Base OE (BOE)

Heltäckande serversäkerhet och systemhantering som omfattar HPE Systems Insight Manager-funktionalitet med energihantering, systemkontroll och implementeringsverktyg. Den har också högpresterande analysverktyg för kernelprocesser och -program.

Läs mer
Servervirtualisering OE (VSE-OE)
Servervirtualisering OE (VSE-OE)

Resursoptimering som integrerar avancerade filsystem och volymhantering med prestandaanalys på systemnivå, plus ett komplett komplement av HP-UX virtualisering och programvara för infrastrukturhantering.

Läs mer
Hög tillgänglighet OE (HA-OE)
Hög tillgänglighet OE (HA-OE)

De högsta drifttidsnivåerna genom integrerade HPE Serviceguard-lösningar för hög tillgänglighet, felskydd, underhåll utan driftstopp och prestandaanalys på systemnivå, med avancerat filsystem och volymhantering.

Läs mer
Datacenter OE (DC-OE)
Datacenter OE (DC-OE)

Nå de högsta nivåerna av flexibilitet och tillgänglighet för viktiga arbetsflöden med en komplett uppsättning HP-UX verksamhetskritisk UNIX-programvara i ett paket som kombinerar värdet från HA-OE och VSE-OE, som båda inkluderar BOE-funktionalitet.

Läs mer

HP-UX:s totala styrka

Väl integrerat UNIX-operativsystem och verktyg som ger högsta tillförlitlighet, tillgänglighet och säkerhet för verksamhetskritiska HPE Integrity-servrar.

Kontinuitet i verksamheten

Skydda din verksamhets mest affärskritiska program och tjänster för att bibehålla siktet mot målet. HPE Serviceguard tar hand om de finansiella, verksamhets- och operationella effekterna av planerade och oplanerade driftstopp i krävande HP-UX-miljöer.

Läs mer

Virtualisering

Återkoppla snabbt till verksamhetens behov och minska kostnader med effektivt utnyttjande av IT-resurser. HP-UX-virtualisering konsoliderar arbetsflöden och får ut det mesta av HPE Integrity-servrar som kör HP-UX. Vår breda HP-UX virtualiseringsportfölj erbjuder teknik som går från partitionering till virtuella maskiner och programbehållare.

Läs mer

Säkerhet

Skydda verksamhetskritiska data, system och identiteter från externa och interna hot och underlätta regelefterlevnad. HP-UX:s säkerhetslösningar innefattar en omfattande portfölj av säkerhetsfunktioner, alla licensierade och med support från HPE.

Läs mer

Systemadministration

Förenkla hantering och leverera data utan avbrott, och känn er trygga med verktyg som ger en översiktsvy som täcker hela din installation.

Läs mer

Verktyg för utveckling och prestanda

Bygg, redigera, felsök och implementera egna program för kritiska arbetsflöden med vår stora programutvecklingsmiljö, tillgänglig via open source eller partners.

Läs mer

Internet, nätverk och migrationslösningar

Kärnan i HP-UX 11i är en mångsidig implementation av TCP/IP som kan ge samtidig support för både version 4 och version 6 av IP-protokollet. Migrera även kritiska arbetsflöden till de senaste systemen med våra garanterade låg-risk och kostnadseffektiva migrationsramverksverktyg och metoder.

HPE Integrity-servrar

HPE Integrity och HP-UX är integrerade genom design för företagskontinuitet och erbjuder en stabil plattform som gör att verksamheten ständigt kan vara igång, samtidigt som de grundläggande värdena av verksamhetskritiska data bevaras.

Framgång i praktiken
Burson Automotive, logotyp

Burson Automotive hanterar tillväxt med skalbar infrastruktur

Burson ersatte befintlig infrastruktur med skalbara och stabila system för att klara av verksamhetens tillväxt och minskade den totala ägandekostnaden, med 15 månaders återbetalningstid.

Utmaning

Burson behövde skalbara lagrings- och finanssystem för att behålla kundnöjdheten samtidigt som de öppnade nya butiker.

Lösning

Burson valde HPE BladeSystem-bladservrar och HPE 3PAR-lagringssystem som sin nya maskinvaruplattform med HP-UX.

"Burson expanderar kontinuerligt. Tillväxten har accelererat på sistone, så kapaciteten för företagets IT-system måste skalas utifrån det."

Leon Rawlins, affärssystemansvarig, Burson Automotive

Resultat

Medarbetarna upplever inte längre någon eftersläpning vid byte av skärmbilder eller vid lagerförfrågningar, eftersom prestandan för Bursons ERP-system har fyrdubblats i hastighet.

1Global 500 från Fortune.com 2015, tillgänglig från juni 2016: https://fortune.com/global500/