Sex saker att tänka på vid övergång till ett flashbaserat datacenter

  • eBook

Översikt

Liksom många andra organisationer planerar du kanske att övergå till flashbaserad lagring som din primära lagringsteknik på grund av de många fördelarna jämfört med traditionell lagring. Men det finns många hinder relaterade till applikationsprestanda, tillgänglighet, hanterbarhet, skalbarhet, investeringsskydd och katastrofåterhämtning som måste övervägas först.

Ladda ner ...

Liksom många andra organisationer planerar du kanske att övergå till flashbaserad lagring som din primära lagringsteknik på grund av de många fördelarna jämfört med traditionell lagring. Men det finns många hinder relaterade till applikationsprestanda, tillgänglighet, hanterbarhet, skalbarhet, investeringsskydd och katastrofåterhämtning som måste övervägas först.

Ladda ner den här e-boken och ta reda på hur du kan övervinna de hinder som är relaterade till flashbaserade datacenter.

Ta reda på hur du kan övervinna de hinder som är relaterade till flashbaserade datacenter.

E-bok om Nimble Storage flashbaserat datacenter
Loading information, please wait