2021 Gartner® Magic Quadrant™ för primärlagring

  • Analytikerrapport
  • Skyddad extern länk

Översikt

Gartner® Magic QuadrantTM 2021 för primärlagring har återigen placerat HPE i leaders quadrant. För tredje året i rad har Gartner värdesatt vår fullständiga vision och förmåga att skapa framgångar.

Registrera dig för att läsa rapporten.

Denna Gartner Magic Quadrant Primary Storage-rapport från 2020 är avsedd att hjälpa IT-ledare att bättre förstå företagets lagringsportfölj och leverantörernas relativa positionering på marknaden. Gartner har återigen placerat HPE i leaders quadrant.

Något gick fel. Försök igen senare.

1. Gartner stöder inte någon leverantör, produkt eller tjänst som visas i forskningspublikationer och rekommenderar inte teknikanvändare att endast välja de leverantörer med högst betyg eller annan beteckning. Gartners forskningspublikationer består av åsikter från Gartners forskningsorganisation och bör inte tolkas som fakta. Gartner frånsäger sig alla uttryckliga eller underförstådda garantier avseende denna forskning, däribland garantier rörande säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål.

2. GARTNER och Magic Quadrant är registrerade varumärken och servicemärken som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och internationellt och används häri med tillstånd. Med ensamrätt.

3. Denna grafik publicerades av Gartner, Inc. som en del av ett större forskningsdokument från en undersökning och bör utvärderas mot bakgrund av hela dokumentet. Gartner-dokumentet är tillgängligt på begäran från HPE.

Gartner, Magic Quadrant för primärlagring, Jeff Vogel, Roger W. Cox, Joseph Unsworth, Santhosh Rao, 11 oktober 2021