Hype Cycle for Compute Infrastructure 2020

  • Analytikerrapport
  • Skyddad extern länk

Översikt

dHCI kan erbjuda ökad smidighet, reducerade servicekostnader samt öka sannolikheten att möta servicenivåerna. Ledare som framgångsrikt implementerar en dHCI-lösning ser dHCI som en strategisk investering som möjliggör en automatiserad och smidig arkitektur som erbjuder den flexibilitet och skalbarhet som krävs för den moderna verksamheten.

Läs Gartners Hype Cycle for ...

dHCI kan erbjuda ökad smidighet, reducerade servicekostnader samt öka sannolikheten att möta servicenivåerna. Ledare som framgångsrikt implementerar en dHCI-lösning ser dHCI som en strategisk investering som möjliggör en automatiserad och smidig arkitektur som erbjuder den flexibilitet och skalbarhet som krävs för den moderna verksamheten.

Läs Gartners Hype Cycle for Compute Infrastructure, 2020 där vi tänker oss att du kan upptäcka de mest relevanta innovationerna gällande databehandling för I&O-ledare samt hur man utvärderar och lever upp till dessa utmaningar. Registrera dig och ladda ner nu.

Gartner’s Hype Cycle for Compute Infrastructure, 2020 visar dig upptäckterna hos de mest relevanta innovationerna gällande databehandling för I&O-ledare och hur man utvärderar och levererar de utmaningar som I&O-ledare står inför. Allt för att kunna stödja nya utmaningar kring arbete på distans och kostnadsreduktion samtidigt som man fortsätter att möjliggöra moln, säkerhet och AI.

Gartner, Hype Cycle for Compute Infrastructure, 2020, Tony Harvey, Daniel Bowers och Chirag Dekate

GARTNER är ett registrerat varumärke och servicemärke som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och internationellt och används därmed med tillstånd. Med ensamrätt.

Denna grafik publicerades av Gartner, Inc. som en del av ett större forskningsdokument och bör bedömas med bakgrund av hela dokumentet. Gartner-dokumentet är tillgängligt på begäran från HPE.