Bedöma den ekonomiska effekten av HPE Nimble Storage som drivs av HPE InfoSight

  • Analytikerrapport
  • PDF 636 KB
  • 15 sidor

Översikt

HPE samarbetade med ESG för att göra en kvantitativ undersökning av den installerade basen för HPE Nimble Storage såväl som icke-HPE Nimble Storage-kunder. Detta för att bättre utvärdera hur HPE Nimble Storage med flashbaserade matriser och adaptiva flash-matriser som drivs av HPE InfoSight påverkar kundmiljöerna positivt.

En kvantitativ undersökning för att bättre utvärdera hur HPE Nimble Storage med flashbaserad lagring och anpassningsbara Flash-arrayer som drivs av HPE InfoSight påverkar kundmiljön positivt.