Edge computing för telekom: hur används det och hur kan det generera intäkter?

  • White paper för företag
  • PDF 626 KB

Översikt

Efter att ha ägnat flera år åt att utvärdera edge computing och dess potentiella möjligheter har telekom nu en position att vidta åtgärder. Många har börjat fatta beslut om var edge är och hur den ska byggas. Den här rapporten fokuserar på hur telekomföretag kan tjäna pengar på sin edge, och gör en djupdykning i gaming, videoanalys, prediktivt underhåll samt hälso- och ...

Efter att ha ägnat flera år åt att utvärdera edge computing och dess potentiella möjligheter har telekom nu en position att vidta åtgärder. Många har börjat fatta beslut om var edge är och hur den ska byggas. Den här rapporten fokuserar på hur telekomföretag kan tjäna pengar på sin edge, och gör en djupdykning i gaming, videoanalys, prediktivt underhåll samt hälso- och sjukvård.

Edge computing för telekom: hur används det och hur kan det generera intäkter?