Få konkurrensfördel med insikter som levereras genom SAP HANA

  • eBook (Finns endast på engelska)
  • PDF 2,7 MB
  • 27 sidor

Översikt

Upptäck hur konkurrenstrycket påskyndar behovet av att veta allt nu och sedan förutsäga vad som kan hända inom en snar framtid. Organisationer förlitar sig på SAP för många kärnverksamhetsapplikationer, men infrastrukturen som stöder den måste ta itu med strikt tillgänglighet, säkerhet och tillförlitlighetsstandarder för att lyckas.

Den här planen granskar några av de ...

Upptäck hur konkurrenstrycket påskyndar behovet av att veta allt nu och sedan förutsäga vad som kan hända inom en snar framtid. Organisationer förlitar sig på SAP för många kärnverksamhetsapplikationer, men infrastrukturen som stöder den måste ta itu med strikt tillgänglighet, säkerhet och tillförlitlighetsstandarder för att lyckas.

Den här planen granskar några av de affärsutmaningar som är förknippade med att migrera till och utnyttja SAP HANA-miljöer och delar en uppsättning vägledande principer från HPE Pointnext.

Utforska affärsutmaningarna i samband med att migrera till och dra nytta av SAP HANA-miljöer. Få HPE:s vägledande principer för att närma sig en migration till denna plattform.

Ladda ner Få konkurrensfördel med insikter levererade genom SAP HANA

Sammanfattning                                                   03

Realtidsdata, i kombination med omedelbar analys, drivs av den digitala omvandlingen av dagens företag.

Utmaningar                                                                 05

Organisationer som har investerat i SAP-plattformen känner igen SAP HANA:s datorfördelningar i minnet.

En guide för att få konkurrensfördelar                   06

Använda SAP HANA Realtidsanalys

Vägledande princip 1                                                     07

Uppnå sömlös övergång till SAP HANA genom en beprövad och testad migrationsmetod, minimera affärsstörningar

Vägledande princip 2                                                     11

Uppnå en skalbar, robust och kostnadseffektiv SAP HANA-lösning

Vägledande princip 3                                                     15

Försäkra stabilitet och skalbarhet för SAP HANA Very Large Database-distributioner när ditt företag och databehov växer

Vägledande princip 4                                                     19

Skydda dina tillgänglighetsinvesteringar för SAP-miljö och säkerställa samma eller bättre RTO:er och RPO:er för HANA

HPE-strategi för att lossa strömmen                    23

Av realtidsanalys med SAP HANA

Slutsats                                                                  26

Loading information, please wait