Den nya HPC-tidsåldern behöver ny HPC-lagring

  • White paper för företag
  • PDF 686 KB
  • 8 sidor

Översikt

Sammanflödet hos traditionella AI-simuleringar förändrar allt!


Effekterna av arbetsbelastningskonvergensen är mest störande för på nivån inom HPC-lagring eftersom inmatnings-/utmatningsprofilerna (I/O) för båda arbetsbelastningarna inte kunde vara mer olika. De lagringsarkitekturer som tjänade oss bra när simulering och AI placerades på separata infrastrukturstaplar går ...

Sammanflödet hos traditionella AI-simuleringar förändrar allt!


Effekterna av arbetsbelastningskonvergensen är mest störande för på nivån inom HPC-lagring eftersom inmatnings-/utmatningsprofilerna (I/O) för båda arbetsbelastningarna inte kunde vara mer olika. De lagringsarkitekturer som tjänade oss bra när simulering och AI placerades på separata infrastrukturstaplar går isär både arkitektoniskt och ekonomiskt under den nya tidsåldern.

Kostnaderna för att bli kvar med gamla lagringsarkitekturer i den nya tidsåldern sträcker sig från ej aktiva och ej produktiva databehandlingsnoder på grund av I/O-flaskhalsar till extrema kostnader med HPC-lagring och höga samordningsinsatser mellan olika leverantörer.

Läs detta faktablad för att lära dig hur man möter dessa utmaningar.

Läs mer om hur HPE kan hjälpa dig i den nya tidsåldern att mata dina CPU- och GPU-accelererade databehandlingsnoder utan I/O-flaskhalsar. Men även om hur du låter HPC-lagringen vara effektiv och hur du har ett enhetligt ansvar för HPE Pointnext Services.