Gör er redo för tillverkningens framtid

  • Analys av tekniskt dokument
  • 20 sidor

Översikt

Tillverkare använder nya sakernas internet (IoT) -funktioner och tjänster i konsumentprodukter för att differentiera deras varumärke, förbättra kundupplevelsen och skapa nya och spännande sätt att samverka med sina kunder.  I mars 2017 gav Hewlett Packard Enterprise (HPE) Forrester Consulting i uppdrag att utvärdera tillverkarnas viktigaste prioriteringar och mål för ...

Tillverkare använder nya sakernas internet (IoT) -funktioner och tjänster i konsumentprodukter för att differentiera deras varumärke, förbättra kundupplevelsen och skapa nya och spännande sätt att samverka med sina kunder.  I mars 2017 gav Hewlett Packard Enterprise (HPE) Forrester Consulting i uppdrag att utvärdera tillverkarnas viktigaste prioriteringar och mål för digital transformation.  Läs analytikerrapporten för viktiga resultat och rekommendationer.

Forrester Consulting utvärderar tillverkarnas viktigaste prioriteringar och mål när de använder nya IoT-aktiverade funktioner och tjänster i konsumentprodukter.

IT är tillverkningens framtid
Loading information, please wait