Kubernetes for MLOps: Scaling Enterprise Machine Learning, Deep Learning, AI

  • Analytikerrapport
  • PDF 2727 KB

Översikt

När organisationer mognar i sin användning av AI och maskininlärning måste de bygga repeterbara, effektiva och hållbara processer för utveckling och distribution av modeller. Containers och Kubernetes erbjuder viktiga byggstenar för att hjälpa till att operationalisera dessa processer och stödja ML-verksamheter (MLOps). 

I den här e-boken lär du dig mer om: 

  • Utmaningarna med att gå från pilotprojekt till produktion med maskininlärning och djupinlärning på företagsnivå
  • Hur containers och Kubernetes kan hjälpa till att hantera dessa utmaningar som en grund för MLOps 
  • Bästa praxis från företag som framgångsrikt har utnyttjat Kubernetes för AI/ML

Ladda ned den här nya e-boken: Kubernetes för MLOps: Scaling Enterprise Machine Learning, Deep Learning och AI – skriven av TWIML (en community och podcast fokuserad på AI och maskininlärning).

Något gick fel. Försök igen senare.
Tillhandahålls av HPE och Intel®.
Intel och Intel logotyp är varumärken som tillhör Intel Corporation eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder.