Gartner Magic Quadrant for Operations Support Systems

 • Analytikerrapport (Finns endast på engelska)

Översikt

Gartner utser återigen HPE till en ledare i Magic Quadrant for Operations Support Systems i sin rapport från januari 2019.

Läs hela rapporten för att lära dig hur HPE:s OSS är ”redo för leverans av molntjänster, automatisering av uppfyllande och säkerhet och användning av AI/ML.”

Lär dig vad som definierar en ledare inom Operations Support Systems:

Gartner uppger att ...

Gartner utser återigen HPE till en ledare i Magic Quadrant for Operations Support Systems i sin rapport från januari 2019.

Läs hela rapporten för att lära dig hur HPE:s OSS är ”redo för leverans av molntjänster, automatisering av uppfyllande och säkerhet och användning av AI/ML.”

Lär dig vad som definierar en ledare inom Operations Support Systems:

Gartner uppger att ”Ledare i denna Magic Quadrant har betydligt högre närvaro bland CSP:er jämfört med andra leverantörer. Ledare är leverantörer som normalt skulle inkluderas på kortlistor för OSS-lösningar för stora och medelstora CSP:er över hela världen:

 • De är lönsamma, ökar sina intäkter och har en närvaro på alla större marknader.
 • Deras OSS-kärnerbjudande är omfattande och över genomsnittet, och deras teknik och skalbarhet är ledande.
 • De deltar också i innovativa projekt och verksamheter, lyssnar noga på sin kundbas och genomför projekt på ett för kunderna tillfredsställande sätt.
 • De är engagerade i att förstå de underliggande och framväxande mönstren/trenderna i intäkts- och kundhanteringsaktiviteter, och de riktar sina F&U-resurser och investeringar i enlighet därmed.”

Gartner fortsätter i sin marknadsöversikt, ”OSS-omvandlingen har en stor inverkan på framgången för investeringar i NFV och en CSP:s beredskap för framtiden. Därför valet av OSS-leverantörer och deras kapacitet över produkter och tjänster kritiska element för CSP:s framgång.”

Fyll i registreringsformuläret för att komma åt rapporten nu.

Gartner har utsett HPE till en ledare i Magic Quadrant for Operations Support Systems i sin rapport från februari 2019. Läs om vad som definierar en ledare och hur branschen utvecklas.

 
 • Strategiska planeringsantaganden
 • Marknadsdefinition/beskrivning
 • Intilliggande funktionalitet
 • Magic Quadrant
 • Kriterier för inkludering och uteslutning
 • Utvärderingskriterier
 • Sammanhang
 • Definitioner av utvärderingskriterier

Gartner Magic Quadrant for Operations Support Systems, Amresh Nandan, Martina Kurth, Ramesh Marimuthu, 17 January 2019. Gartner stöder inte någon leverantör, produkt eller tjänst som visas i sina forskningspublikationer och rekommenderar inte teknikanvändare att endast välja de leverantörer med högst betyg eller annan beteckning. Gartners forskningspublikationer består av åsikter från Gartners forskningsorganisation och bör inte tolkas som fakta. Gartner frånsäger sig alla uttryckliga eller underförstådda garantier avseende denna forskning, däribland garantier rörande säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål.

GARTNER är ett registrerat varumärke och servicemärke som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och internationellt och används därmed med tillstånd. Med ensamrätt.