ESG Showcase: Viktiga överväganden när man möjliggör fjärrarbetet och återställningsplaner med VDI

  • Analytikerrapport
  • PDF 248 KB

Översikt

Detta dokument delar forskning från Enterprise Strategy Group med fokus på de viktigaste övervägandena när man möjliggör fjärrarbete och återhämtningsplaner med VDI.  Företag hade aggressiva expansionsplaner för VDI före covid-19 som överensstämde med IT-teams övergripande prioritet när det gäller att leverera en säker och konsekvent användarupplevelse. Svaret på fjärrarbete har fört fram fördelarna med virtuell desktopinfrastruktur och skapat en ny möjlighet för företag att ompröva sina strategier för digitala arbetsplatser. Ny ESG-forskning validerar framgången med virtuell desktopinfrastruktur och hjälper organisationer att förstå viktiga överväganden när de bygger ut sina VDI-strategier.

Företag hade aggressiva expansionsplaner för VDI före covid-19 som överensstämde med IT-teams övergripande prioritet när det gäller att leverera en säker och konsekvent användarupplevelse.

Något gick fel. Försök igen senare.