15 framgångsrika berättelser om molntransformation

  • Broschyr
  • PDF 1030 KB

Översikt

Förstå hur implementering av en effektiv molnstrategi kan hjälpa till att utveckla ditt företag genom att läsa dessa 15 framgångsrika berättelser om molntransformation.

  • Ett företag inom finansiella tjänster migrerade 400 servrar till AWS på mindre än ett år

  • Ett teknikföretag reducerade driftskostnaderna med 50 %

  • Ett vårdföretag garanterade sina patienter en högre nivå ...
Förstå hur implementering av en effektiv molnstrategi kan hjälpa till att utveckla ditt företag genom att läsa dessa 15 framgångsrika berättelser om molntransformation.

  • Ett företag inom finansiella tjänster migrerade 400 servrar till AWS på mindre än ett år

  • Ett teknikföretag reducerade driftskostnaderna med 50 %

  • Ett vårdföretag garanterade sina patienter en högre nivå på vården, alla dagar i veckan

  • En systemintegrator för järnvägar identifierade sårbarheter för att förhindra 1 miljon $ i böter per driftstopp

Läs framgångsrika historier om molntransformering genom hybridmolnadoption för företag och digitala innovationslösningar från HPE:s molnteknikpartner i den här fallstudien.