Driva resursprestanda med digitalisering vid edge

  • Datablad
  • PDF 1550 KB

Översikt

I denna IDC-rapport kan du läsa mer om att ansluta en organisations resurser bara är början. Digitalisering av resurser vid edge handlar om att ansluta och analysera data som en helhet över hela företagets verksamhet.

Att ansluta resurser förbättrar inte verksamhetens prestanda men ökar insyn i resurserna och processen. I det här dokumentet diskuteras den IT-infrastruktur som krävs för prestandahantering och tillståndsövervakning som en grund för digitala tvillingar.