Faktablad om att omdefiniera verksamheten med stamnät

  • White paper för företag
  • PDF 911 KB

Översikt

PÅBÖRJA DIN TRANSFORMATION TILL 5G

5G lovar fantastiska nya upplevelser samt effektiva och lönsamma operationer för CSP:er, men de kan inte uppnå värdet om de är fastlåsta i föråldrade arkitekturer som inte längre levererar värde. HPE återuppfinner grundläggande nätverk för att möjliggöra en ny typ av arkitektur som är optimerad för verksamheters behov av 5G och kan tillhandahålla ett grundläggande nätverk byggt med molnbaserade principer från grunden. Detta nätverk kan hjälpa till att frigöra dig från specifika leverantörer genom att göra det möjligt för att integrera nätverksfunktioner från flera leverantörer som använder en gemensam SBA och delad datamiljö. Vi kan ge dig möjligheten att sänka driftskostnaderna med fullständig orkestrering och automatisering. Vi kan dessutom leverera allt detta i ett förintegrerat paket som är lätt att implementera och använda utan att offra öppenhet och flexibilitet.
Är du redo att se vad en ny generation med 5G-tjänster kan göra för ditt företag?

Läs detta White paper.

 

5G lovar fantastiska nya upplevelser för kunder och mycket effektivare och lönsamma verksamheter för CSP:er. HPE återuppfinner stamnät för att möjliggöra en ny typ av arkitektur som är optimerad för dina 5G-affärsbehov.

Något gick fel. Försök igen senare.