HPE Container Platform handlar om att förena äldre och molnbaserade appar med Kubernetes

  • Analytikerrapport
  • PDF 373 KB

Översikt

451 Research's Initial Voice of the Enterprise: DevOps-undersökningen visar att 36 % av verksamheterna för närvarande har börjat använda Kubernetes, och ytterligare 21 % befinner sig i upptäckts-/koncepttestfasen.

Entusiasmen för Kubernetes har resulterat i mer uppmärksamhet från traditionella infrastrukturleverantörer, som ser att det finns ett behov att stödja container- ...

451 Research's Initial Voice of the Enterprise: DevOps-undersökningen visar att 36 % av verksamheterna för närvarande har börjat använda Kubernetes, och ytterligare 21 % befinner sig i upptäckts-/koncepttestfasen.

Entusiasmen för Kubernetes har resulterat i mer uppmärksamhet från traditionella infrastrukturleverantörer, som ser att det finns ett behov att stödja container- och Kubernetes-baserade applikationer som kritiska för att möta det växande intresset för molnintegrerade tekniker och hybridmolndistributioner. I det här fallet är resultatet HPE Container Platform, som använder Kubernetes med öppen källkod och införskaffad teknik för att containerisera applikationer i en hybridmolnmiljö. HPE försäkrar att HPE Container Platform kommer att erbjuda en säker kontrollgrund över flera klienter för att distribuera flera lokala eller molnbaserade Kubernetes-kluster.

HPE sammanställer IP från sina senaste MapR- och BlueData-förvärv under en Kubernetes-programvaruplattform för containerbaserade applikationer från edge till core med betoning på fysiska container och integrerad permanent lagring.