Accelerera arbetsbelastningsprestanda: en ritning över lagringsmodernisering

  • Guide för bästa praxis
  • PDF 1,4 MB
  • 18 sidor

Översikt

Organisationer bygger sin verksamhet på mer och mer data, skapade av fler användare, från olika enheter och via olika IT-tjänster och digitala processer. Medan viss datatillväxt drivs av nya applikationer, skapas den också alltmer från icke-traditionella IT-källor, inklusive digitala medier, maskiner och edge-enheter. Edge-IoT-enheter genererar en enorm mängd data som måste ...

Organisationer bygger sin verksamhet på mer och mer data, skapade av fler användare, från olika enheter och via olika IT-tjänster och digitala processer. Medan viss datatillväxt drivs av nya applikationer, skapas den också alltmer från icke-traditionella IT-källor, inklusive digitala medier, maskiner och edge-enheter. Edge-IoT-enheter genererar en enorm mängd data som måste hanteras, övervakas, lagras och analyseras. Att besluta om var dessa funktioner ska utföras är avgörande för att stödja nya datadrivna globala företagstjänster och processer. Detta blueprint från HPE Pointnext, HPEs serviceavdelning, är baserat på verkliga upplevelser från många kunder inom en rad olika branscher om hur man kan utnyttja flash-lagringsmodernisering.

Läs dessa verkliga upplevelser från kunder om hur de drog nytta av moderniserande flashlagring med IT-tjänster.

Sammanfattning … 3

Utmaningar … 6

Vägledande principer … 7

Vägledande principer 1 … 7

Vägledande principer 2 … 9

Vägledande principer 3 … 11

Vägledande principer 4 … 12

HPE:s strategi för lagringsmodernisering … 14

Fallstudie … 15

Slutsats … 17