Få molnflexibilitet med programvarudefinierad infrastruktur: en plan för att optimera IT-infrastruktur och drift

  • Referenshandbok (Finns endast på engelska)
  • PDF 13 463 KB
  • 13 sidor

Översikt

Denna plan som baseras på experterna hos HPE Pointnext Services verkliga erfarenhet är en "How To"-guide som fångar affärs- och teknikutmaningarna med att driva programvarudefinierad infrastruktur (SDI) och tillhandahålla handlingsbara steg för att övervinna dem. Få tips om övergång till hybridmoln och dra fördel av programvarudefinierade arkitekturer för smidig utveckling ...

Denna plan som baseras på experterna hos HPE Pointnext Services verkliga erfarenhet är en "How To"-guide som fångar affärs- och teknikutmaningarna med att driva programvarudefinierad infrastruktur (SDI) och tillhandahålla handlingsbara steg för att övervinna dem. Få tips om övergång till hybridmoln och dra fördel av programvarudefinierade arkitekturer för smidig utveckling och självbetjäning av IT-resurser.

IT-organisationer måste omarbeta IT-infrastrukturen för att möta de ökade flexibilitets- och skalbarhetskraven i dagens behovsstyrda applikationer, molntjänster och digitala företag.

SAMMANFATTNING … 03
RESAN MED DEN PROGRAMVARUDEFINIERADE INFRASTRUKTUREN ….. 04
UTMANINGAR ..… 05
PLAN OM HPE POINTNEXT MED SDI-ARKITEKTUR ..... 06
VÄGLEDANDE PRINCIP 1 ….. 07
VÄGLEDANDE PRINCIP 2 ….. 10
VÄGLEDANDE PRINCIP 3 ….. 13
VÄGLEDANDE PRINCIP 4 ….. 15
UPPNÅ PROGRAMVARUDEFINIERAD INFRASTRUKTUR ..... 18
SLUTSATS ..… 19

För mer information … 12