Säkra IT-serviceplattformar på plats och utanför

  • eBook
  • PDF 2 241 KB
  • 19 sidor

Översikt

Upptäck bästa praxis för att säkra och skydda era hybrid IT-miljöer, av HPE:s rådgivande konsulttjänster.  Företag och organisationer bygger nya hybridinfrastrukturer som levererar nya IT-tjänster som kräver smidighet, motståndskraft och säkerhet.  Framgång kommer att kräva mer automatisering, integration och total synlighet som stöds av information om och analys av hot. 

...

Upptäck bästa praxis för att säkra och skydda era hybrid IT-miljöer, av HPE:s rådgivande konsulttjänster.  Företag och organisationer bygger nya hybridinfrastrukturer som levererar nya IT-tjänster som kräver smidighet, motståndskraft och säkerhet.  Framgång kommer att kräva mer automatisering, integration och total synlighet som stöds av information om och analys av hot. 

Denna säkerhetsskyddsplan ger beprövade strategier och tillvägagångssätt baserade på IT-transformationsupplevelse och många kundengagemang.  Det hjälper kunderna att avgöra var de ska börja och hur de ska ta sig an detta ämne.

Denna säkerhetsskyddsplan från HPE IT Advisory Services tillhandahåller beprövade strategier och tillvägagångssätt baserade på vår egen IT-transformationsupplevelse och många kundengagemang. Det hjälper kunderna att avgöra var de ska börja och hur de ska ta sig an detta ämne.

Sammanfattning………………….03

Mobila enheter, smarta applikationer och molnbaserade tjänster

Utmaningar………………………….…04

Företag och organisationer bygger ny hybridinfrastruktur

Vägledande princip 1……………………05

Integrera systematiskt säkerhet över hybrid-IT för att ge affärsresultat

Vägledande princip 2……………………08

Gör identitet till en ”kontrollplan” för hybrid-IT - justera, standardisera och förenkla identitets- och åtkomstshantering

Vägledande princip 3……………………10

Använd DevOps för att göra säkerhet till en integrerad del av utvecklingen och verkligen bygga säkerhetsrutiner

Vägledande princip 4……………………12

Ordna flera lager av skyddskontroller för kontinuerlig, dynamisk och pålitlig plattformsäkerhet

Vägledande princip 5…………………….14

Försäkra obruten datasäkerhet under hela datalivscykeln, från skapande till förstörelse

Fallstudie……………………………..16

Större myndighet

HPE-strategi för att skydda ditt digitala företag………….17

HPE Pointnext kommer att arbeta med er från början av er digitala resa till hybrid-IT

Sammanfattning……………………………18