Fem ledande principer om hur man förbättrar arbetsplatsupplevelsen: En guide till Intelligent Spaces

  • Analys av white paper (Finns endast på engelska)
  • PDF 1,78 MB
  • 13 sidor

Översikt

IT-tjänster som mobila enheter, smarta applikationer och molnbaserade tjänster förändrar vårt sätt att leva, arbeta och kommunicera. Globala tekniktjänster och företag omfamnar digital transformation, introducerar Intelligent Spaces för att frigöra produktivitet och öka verksamhetens tempo. Arbetsplatsen spelar en avgörande roll i en arbetsplats digitala transformation. ...

IT-tjänster som mobila enheter, smarta applikationer och molnbaserade tjänster förändrar vårt sätt att leva, arbeta och kommunicera. Globala tekniktjänster och företag omfamnar digital transformation, introducerar Intelligent Spaces för att frigöra produktivitet och öka verksamhetens tempo. Arbetsplatsen spelar en avgörande roll i en arbetsplats digitala transformation. Framtidsinriktade organisationer inser att ni inte kan bygga en digital verksamhet utan att bygga en digital arbetsplats.

IT-tjänster som mobila enheter, smarta applikationer och molnbaserade tjänster förändrar vårt sätt att leva och kommunicera. Upptäck hur HPE omfamnar digital transformation med Intelligent Spaces.

I detta dokument:

Sammanfattning..…1

En bro mellan den digitala och den fysiska världen…..2

Fem vägledande principer för att skapa Intelligent Spaces.....3

Fallstudie…..10

Få ett försprång gentemot konkurrenterna.....11

HPE Pointnext..…11

Slutsats…..12

För mer information…..12