SMB-hybrid-IT for dummies

  • Guide för bästa praxis (Finns endast på engelska)
  • PDF 3,78 MB
  • 69 sidor

Översikt

Tror ni att molnet är den enda vägen framåt för IT?  I den här boken kommer ni att se att molnet bara är ett alternativ. Läs den här boken för att lära er om de två sidorna av serverinfrastruktur och upptäck hur var och en bidrar till vad som i slutändan kommer att bli den nya normen inom IT: hybrid- IT.

Tror ni att molnet är den enda vägen framåt för IT? I den här boken kommer ni att se att molnet bara är ett alternativ. Läs den här boken för att lära er om de två sidorna av serverinfrastruktur och upptäck hur var och en bidrar till vad som kommer

SMB-hybrid-IT for dummies

Introduktion 1

Kapitel 1: Era arbetsbelastningar, era alternativ 3

Kapitel 2: Viktiga framgångsfaktorer för hybrid-IT 11

Kapitel 3: Allt handlar om arbetsbelastningarna 21

Kapitel 4: Kontroll över arbetsbelastningar 29

Kapitel 5: De verkliga kostnaderna för arbetsbelastningar 37

Kapitel 6: HPE:s hybrid-IT-infrastruktur 43

Kapitel 7: Möjliggöra hybrid-IT 53

Kapitel 8: Tio (mer eller mindre) viktiga tips om hybrid- IT 59

Loading information, please wait