SMB Hybrid-IT för nybörjare

  • Analytikerrapport
  • PDF 3873 KB
  • 69 sidor

Översikt

Tror ni att molnet är den enda vägen framåt för IT?  I den här boken kommer ni att se att molnet bara är ett alternativ. Läs den här boken för att lära er om de två sidorna av serverinfrastruktur och upptäck hur var och en bidrar till vad som i slutändan kommer att bli den nya normen inom IT: hybrid-IT.

Det verkar som att du inte kan öppna en nyhetsplats utan att höra att molnet kommer att köra över den lokala servern. Om man tittar på de tre mest populära traditionella distributionsalternativen av IT

Introduktion 1

Kapitel 1: Dina arbetslaster, dina alternativ 3

Kapitel 2: Viktiga framgångsfaktorer för hybrid-IT 11

Kapitel 3: Allt handlar om arbetslaster 21

Kapitel 4: Kontroll över arbetslaster 29

Kapitel 5: De verkliga kostnaderna för arbetslaster 37

Kapitel 6: HPE:s hybrid-IT-infrastruktur 43

Kapitel 7: Möjliggöra hybrid-IT 53

Kapitel 8: Tio (mer eller mindre) viktiga tips om hybrid-IT 59