Referensguide om modernisering av verksamhetskritiska Oracle-miljöer: Bästa praxis för moderna datacenter

  • Referenshandbok
  • PDF 1167 KB
  • 8 sidor

Översikt

Oracle-databaser spelar en viktig roll i många företag, där de driver applikationer för viktig transaktionsbehandling och analytisk bearbetning. Men de ger också en unik utmaning för IT-ledare som är ansvariga för att kontrollera kostnader, förbättra produktiviteten och driva nya intäktsmöjligheter. Överväg vad det skulle betyda för ert företag och IT-verksamhet om ni kan ...

Oracle-databaser spelar en viktig roll i många företag, där de driver applikationer för viktig transaktionsbehandling och analytisk bearbetning. Men de ger också en unik utmaning för IT-ledare som är ansvariga för att kontrollera kostnader, förbättra produktiviteten och driva nya intäktsmöjligheter. Överväg vad det skulle betyda för ert företag och IT-verksamhet om ni kan reducera kostnaden för att driva Oracle-databaser och förbättra databasprestanda på samma gång.


Ta reda på hur i denna nya bästa praxis-guide, ”Modernisering av verksamhetskritiska Oracle-miljöer.

Oracle-databaser spelar en roll i företag. De driver applikationer för viktig transaktionsbehandling (OLTP) och analytisk bearbetning online (OLAP). De skapar en utmaning för IT-ledare som är ansvariga för att förbättra produktiviteten och minska kostnaderna.

Läs hur ni moderniserar och minskar kostnaderna i er Oracle-databasmiljö
Utmaningar i Oracle-datahantering 2
Oracle Database ekosystem 3
Oracle Real Applications Clusters (RAC) 3
Exadata 4
Oracle SPARC-servrar 4
Oracle-licenser 5
Förbättra avkastningen på Oracle-investeringar 5
Modernisera infrastrukturen för Oracle Database 5
Oracle-prestanda och -kostnadsbedömning 7
Minska användning av Oracle RAC 9 
Partitionering och Oracle VM Server 9 
En fallstudie 10 
HPE:s lösningar för databehandling gällande Oracle 10 
Sammanfattning 12
Loading information, please wait