Verksamhetskritisk infrastruktur för det datadrivna företaget

  • Analytikerrapport (Finns endast på engelska)
  • PDF 305 KB
  • 13 sidor

Översikt

NYTT 2019 - Den roll som moderna analysmiljöer spelar i datadrivna företag är tydlig. Genom att utnyttja Big Data och Analytics kan verksamhetsgrenarna analysera växande mängder data från kärnan till the edge. Det hjälper moderna företag att konkurrera mer effektivt i den digitala ekonomin genom analys av data som kommer från företags kärnapplikationer och tillväxtinitiativ ...

NYTT 2019 - Den roll som moderna analysmiljöer spelar i datadrivna företag är tydlig. Genom att utnyttja Big Data och Analytics kan verksamhetsgrenarna analysera växande mängder data från kärnan till the edge. Det hjälper moderna företag att konkurrera mer effektivt i den digitala ekonomin genom analys av data som kommer från företags kärnapplikationer och tillväxtinitiativ såsom internet of things, robotik, nästa generations säkerhet och automatisering av leveranskedjan.

Detta faktablad om IDC täcker datadrivna och verksamhetskritiska infrastrukturprognoser och deras syn på hur HPE Superdome Flex möter marknadens behov.

Läs IDC:s faktablad om nästa generations HPE Superdome Flex x86-server och hur den ger kunderna värde i SAP HANA, Oracle, SQL Server, Unix till Linux-migreringar och in-memory-HPC och in-memory-AI-områden.