Verksamhetskritisk infrastruktur för det datadrivna företaget

  • Analys av tekniskt dokument (Finns endast på engelska)
  • PDF 308 kB
  • 13 sidor

Översikt

NYTT 2019 – Den roll som moderna analysmiljöer spelar för datadrivna företag är tydlig. Genom att utnyttja big data och analyser kan verksamhetsgrenarna analysera allt större datamängder, från kärnan till kanten. Det hjälper moderna företag att konkurrera mer effektivt i den digitala ekonomin genom analys av data som kommer från företags kärnapplikationer och ...

NYTT 2019 – Den roll som moderna analysmiljöer spelar för datadrivna företag är tydlig. Genom att utnyttja big data och analyser kan verksamhetsgrenarna analysera allt större datamängder, från kärnan till kanten. Det hjälper moderna företag att konkurrera mer effektivt i den digitala ekonomin genom analys av data som kommer från företags kärnapplikationer och tillväxtområden såsom internet of things, robotik, nästa generations säkerhet och automatisering av leveranskedjan.

Detta faktablad om IDC täcker datadrivna och verksamhetskritiska infrastrukturprognoser och deras syn på hur HPE Superdome Flex uppfyller marknadens behov.

Har ni ett datadrivet företag som behöver en uppdragskritisk infrastruktur? Läs faktabladet om IDC och deras förutsägelser och åsikter om HPE Superdome Flex.

Verksamhetskritisk infrastruktur
Loading information, please wait