Uppdaterad finansiella ROI- och innovations-ROR-resultat från investeringar i HPC – analysrapport

  • Analytikerrapport
  • PDF 258 KB

Översikt

Detta forskningsdokument beskriver Hyperions forskning om ROI (Return on Investment) som undersöker investeringar i HPC-projekt och deras ekonomiska- och innovativa avkastning. Den är baserad på den ekonomiska ROI-modellen och innovationsklassindexet från Hyperion Research som först utvecklades för en DOE-studie, sedan i separata studier för icke-amerikanska regeringar och enskilda HPC-platser i USA och på andra håll.

Registrera dig och ladda ner forskningsdokumentet.

Hyperion Research satsar på ROI-forskning och undersöker enskilda HPC-projekt och mäter de belopp som spenderats på HPC-resurserna jämfört med projektens ekonomiska- och innovativa avkastning. Denna rapport ger nya data om ROI och avkastning på forskning.