HPE Edgeline och Microsoft Azure: Konstruerar banbrytande lösningar för videoanalys från intelligent edge-till-moln-teknik

  • White paper för företag (Finns endast på engelska)
  • PDF 991 KB
  • 19 sidor

Översikt

Videoanalyslösningar som aktiveras med artificiell intelligens (AI) behövs idag i flera olika branscher.  

Ladda ned detta faktablad som beskriver hur HPE:s Edgeline konvergerade edge-system inom intelligent edge tillsammans med Microsoft-stödda acceleratorer och Microsoft Azure-molnet hjälper till att skapa nästa generation AI-aktiverade övervakningsprogram.

Registrera dig ...

Videoanalyslösningar som aktiveras med artificiell intelligens (AI) behövs idag i flera olika branscher.  

Ladda ned detta faktablad som beskriver hur HPE:s Edgeline konvergerade edge-system inom intelligent edge tillsammans med Microsoft-stödda acceleratorer och Microsoft Azure-molnet hjälper till att skapa nästa generation AI-aktiverade övervakningsprogram.

Registrera dig nu.

Detta faktablad beskriver hur HPE:s Edgeline konvergerade edge-system inom intelligent edge tillsammans med Microsoft-stödda acceleratorer och Microsoft Azure-molnet hjälper till att skapa nästa generation AI-aktiverade övervakningsprogram.

Utvecklingen av videoövervakning 3

AI för videoanalys 5

Att lösa dagens affärsproblem 5

Detaljhandel: Slut-på-lager-hantering 5

Resor: Flygsäkerhet 5

Tillverkning: Kvalitetssäkring (QA) 6

Så här fungerar AI tillsammans med intelligent edge, för vision 6

Vad är en AI-modell? ................................................................................................................................................................... 6

AI och edge-arkitekturen 7

Sensorer och kameror 8

edge-system ................................................................................................................................................................................... 8

AI-prestanda och intelligent edge - maskinvaruacceleration 9

HPE Edgeline konvergerade edge-system och Operational Technology (OT) Link Technology ..................... 11

Edge-till-molnet ................................................................................................................................................................................ 16

I molnet ................................................................................................................................................................................ 16

Slutsats ...................................................................................................... 18

Ytterligare resurser: ...................................................................................................... 19