ESG-teknisk validering: flashbaserad HPE SimpliVity 380

  • White paper för analytiker
  • PDF 1 939 KB
  • 13 sidor

Översikt

Enterprise Strategy Group satte HPE SimpliVity-hyperkonvergerad infrastruktur genom sina steg i en serie praktiska prestanda- och stresstester som simulerar verkliga konfigurationer och belastningsförhållanden.

Läs den här rapporten för att lära er om hur en HPE SimpliVity-infrastruktur:

  • Körde nio arbetsbelastningar samtidigt med en genomsnittlig responstid på alla ...

Enterprise Strategy Group satte HPE SimpliVity-hyperkonvergerad infrastruktur genom sina steg i en serie praktiska prestanda- och stresstester som simulerar verkliga konfigurationer och belastningsförhållanden.

Läs den här rapporten för att lära er om hur en HPE SimpliVity-infrastruktur:

  • Körde nio arbetsbelastningar samtidigt med en genomsnittlig responstid på alla applikationer på 3,9 ms
  • Visade liten eller ingen prestandapåverkan medan en virtuell styrenhet, enhet och nod systematiskt inte fungerade i ett kluster med två noder.

Enterprise Strategy Group utförde prestanda- och stresstester på den flashbaserade HPE SimpliVity 380 med hyperkonvergerad infrastruktur och simulerade verkliga förhållanden. Laboratorietesterna bekräftar lösningens effektivitet, enkelhet och tillförlitlighet.