Forrester-rapport: Den totala ekonomiska effekten av HPE SimpliVity-hyperkonvergerad infrastruktur

  • Analytikerrapport (Finns endast på engelska)
  • PDF 714 KB
  • 15 sidor

Översikt

Den senaste studien av Forrester Total Economic Impact™ avslöjar hur HPE SimpliVity-kunder minskar TCO med 69 % medan de ger en avkastning på 192 % med en kort återbetalning på 7 månader.

Läs denna Forrester-studie för att lära er om:

  • Ekonomiska fördelar som förverkligades för verkliga HPE SimpliVity-kunder
  • Specifika sätt HPE SimpliVity-hyperkonvergerad infrastruktur ...

Den senaste studien av Forrester Total Economic Impact™ avslöjar hur HPE SimpliVity-kunder minskar TCO med 69 % medan de ger en avkastning på 192 % med en kort återbetalning på 7 månader.

Läs denna Forrester-studie för att lära er om:

  • Ekonomiska fördelar som förverkligades för verkliga HPE SimpliVity-kunder
  • Specifika sätt HPE SimpliVity-hyperkonvergerad infrastruktur minskar CAPEX och OPEX
  • Hur ni bedömer det potentiella värdet av HPE SimpliVity-infrastrukturen för ert företag

Denna Forrester-studie avslöjar hur typiska HPE SimpliVity-kunder reducerar de totala ägandekostnaderna med 69 % genom konsolidering, reducerade CAPEX och OPEX och förenklade systemadministration. Kostnadsbesparingarna möjliggör en avkastning på 183 % med en kort återbetalning på 7,2 månader.

Sammanfattning  1

Viktiga fynd 1

TEI-ramverk och metodik 3

Kundresan med HPE SimpliVity hyperkonvergerad infrastruktur  4

Intervjuade organisationer 4

Viktiga utmaningar 4

Lösningskrav 5

Viktiga resultat 5

Finansiell analys 6

Undviken kostnad för lagring och servermaskinvara 6

Minskad kostnad för professionella tjänster 7

Undviken kostnad för datacentrets golvyta 8

Undviken kostnad för att utföra systemuppdateringar 9

Reducerade licenskostnader för programverktyg 9

Okvantifierade fördelar 10

Flexibilitet 10

Kostnaden för HPE SimpliVity hyperkonvergerad infrastruktur-noder 11

Ansträngningen som krävs för att flytta data 12

Finansiell sammanfattning 13

HPE SimpliVity hyperkonvergerad infrastruktur: översikt 14

Bilaga A: Total ekonomisk inverkan 15