Datacenter utnyttjar HPE SimpliVity för att driva operativ enkelhet, förbättrad prestanda och andra kritiska fördelar för datacenter

  • White paper
  • PDF 273 KB
  • 17 sidor

Översikt

IDC-faktablad belyser marknadstrender som har drivit en dramatisk ökning av distribution av hyperkonvergerad infrastruktur i den verkliga världen. Fördjupade kundintervjuer och en IDC-webbundersökning av slutanvändare avslöjar betydande driftseffektivitet och prestationsvinster med HPE SimpliVity-infrastruktur. Kunder rapporterar:

• 71 % av produktionsarbetsbelastningarna ...

IDC-faktablad belyser marknadstrender som har drivit en dramatisk ökning av distribution av hyperkonvergerad infrastruktur i den verkliga världen. Fördjupade kundintervjuer och en IDC-webbundersökning av slutanvändare avslöjar betydande driftseffektivitet och prestationsvinster med HPE SimpliVity-infrastruktur. Kunder rapporterar:

• 71 % av produktionsarbetsbelastningarna körs på HPE SimpliVity-system

• 91 % mer tid som spenderas på innovation och nya projekt

• Enormt förbättrade säkerhetskopierings-/återhämtningsmiljöer (i själva verket har 55 % av kunderna tagit bort befintlig säkerhetskopierings- eller replikations-programvara från tredje part)

IDC-faktablad belyser marknadstrender som har drivit en dramatisk ökning av distribution av hyperkonvergerad infrastruktur i den verkliga världen. Fördjupade kundintervjuer och en IDC-webbundersökning av slutanvändare avslöjar betydande driftseffektivitet och prestationsvinster med HPE SimpliVity-infrastruktur. Kunder rapporterar: • 71 % av produktionsarbetsbelastningarna körs på HPE SimpliVity-system • 91 % mer tid som spenderas på innovation och nya projekt • Enormt förbättrade säkerhetskopierings-/återhämtningsmiljöer (i själva verket har 55 % av kunderna tagit bort befintlig säkerhetskopierings- eller replikations-programvara från tredje part)