Kvantifiera datacentrets ineffektivitet: argument för komponerbar infrastruktur

  • Analytikerrapport (Finns endast på engelska)
  • PDF 931 KB
  • 30 sidor

Översikt

Digital transformation kräver förmågan att driva nästa generations applikationer tillsammans med äldre appar, vilket i sin tur kräver att IT-avdelningarna hanterar "dualiteten i infrastrukturen". IDC genomförde nyligen en studie om datacenterinfrastruktur och effektivitet bland medelstora och stora företag, som fann att nästan alla datacentra inom IT-verksamheter har ...

Digital transformation kräver förmågan att driva nästa generations applikationer tillsammans med äldre appar, vilket i sin tur kräver att IT-avdelningarna hanterar "dualiteten i infrastrukturen". IDC genomförde nyligen en studie om datacenterinfrastruktur och effektivitet bland medelstora och stora företag, som fann att nästan alla datacentra inom IT-verksamheter har områden där effektiviteten kan förbättras. Läs denna rapport för att ta reda på hur lösningar såsom HPE Synergy kan hjälpa er att optimera er IT-verksamhet så att ert företag kan frodas i idéekonomin.

 

Nästan alla datacenter i IT-företag har vissa ineffektiviteter. Se hur lösningar såsom HPE Synergy kan hjälpa er att optimera er IT-verksamhet så att ert företag kan frodas i idéekonomin.

Kvantifiera datacentrets ineffektivitet: argument för komponerbar infrastruktur
Loading information, please wait

HPE-komponerbara lösningar som drivs av Intel® Xeon®-processorer. 
 

 

Intel, Intel-logotypen, Xeon och Xeon Inside är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och/eller andra länder.