Faktablad med fyra grundläggande steg för att anta IT som-en-tjänst

  • White paper för företag
  • PDF 4 248 KB

Översikt

Efter att ha läst den här planen förstår du hur man effektivt kan använda en IT-infrastruktur som en servicemodell. De fyra grundläggande stegen för att anta den som en serviceplan ger dig den information som krävs för att framgångsrikt definiera rätt blandning för fortsatt kontroll baserat på nuvarande IT-affärsbehov.

Du lär dig även hur du kan skapa skalbarhet on-demand ...

Efter att ha läst den här planen förstår du hur man effektivt kan använda en IT-infrastruktur som en servicemodell. De fyra grundläggande stegen för att anta den som en serviceplan ger dig den information som krävs för att framgångsrikt definiera rätt blandning för fortsatt kontroll baserat på nuvarande IT-affärsbehov.

Du lär dig även hur du kan skapa skalbarhet on-demand som en del av en hybridmolnmodell med allt som tjänst samtidigt som du säkerställer att alla verksamhetens mål uppnås. Förutom att ta lära dig hur IT-kostnaderna kan anpassas till intäktsflödena samtidigt som du effektivt bedömer din verksamhetsmodell för att förbättra produktiviteten.

Detta dokument guidar organisationen genom hur man levererar molnupplevelsen lokalt. Det fokuserar på att hjälpa företag att uppnå en upplevelse som liknar ett offentligt moln men lokalt: en flexibel IT-konsumtionsmodell med betala-per-användning.

  • Sammanfattning  
  • Värdet med IT-resurser som tjänst
  • Strategi för ITaaS-antagande       
  • Steg 1: definiera rätt blandning för fortsatt kontroll baserad på nuvarande affärsbehov
  • Steg 2: implementera skalbara processer on-demand som en del av en hybridmolnmodell med allt som tjänst
  • Steg 3: justera IT-kostnaderna till dina intäktsströmmar
  • Steg 4: utvärdera din verksamhetsmodell för att förbättra produktiviteten
  • Slutsats