Förutsägbarhet är det nya kravet för virtualiserad infrastruktur

Förutsägbarhet är det nya kravet för virtualiserad infrastruktur