Gorilla-guide för hyperkonvergerad infrastruktur för VDI

Den här e-boken presenterar en introduktion till hyperkonvergerad infrastruktur. Den beskriver en virtuell skrivbordsinfrastruktur och hur hyperkonvergens kan förenkla VDI-skalning och förbättra prestanda.