Optimera produktkvaliteten med Video Analytics Quality Assurance - informationsblad

(PDF 389 KB)

HPE, Intel och Relimetrics kominerat levererar testade och beprövade QA-lösningar för att förbättra tillverkningen genom att digitalisera och förbättra kvalitetskontroller. Relimetrics programvara automatiserar och digitaliserar visuella inspektioner och integreras sömlöst med HPE-maskinvara.